2018 Nyheter

 

To nye standarder innenfor prosjekt- og programstyring er to nye standarder som handler om verdiforvaltning og arbeidsdeling, er nylig utgitt.

2018-12-14

Mer om Nye standarder for verdiforvaltning (earned value) og arbeidsdeling innenfor prosjekt- og programstyring
 

Standarden, NS-EN ISO 19011 Veiledning for revisjon av ledelsessystemer, ble utgitt på engelsk i september og kommer nå også i norsk versjon. I den forbindelse inviterte vi til frokostmøte 22. november hvor vi presenterte standarden og tema som revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn. Her kan du se opptak av innleggene.

2018-11-26

Mer om Ny utgave av revisjonsstandarden, ISO 19011, lansert på norsk
 

Planleggerne av vinter-OL i Beijing 2022 har vært på Vestlandet for å lære av utfordringene under sykkel-VM i Bergen, da blant annet ambulansetrafikken til Haukeland sykehus ble delvis blokkert. Samtidig tar Norge ansvar for ny ISO-standard for store arrangementer i store byer.

2018-11-15

Mer om Kineserne vil lære av VM-tabbe i Bergen
 

Blokkeringen av biltrafikk til Haukeland sykehus under sykkel-VM i Bergen kan føre Norge inn i lederrollen for internasjonal standardisering av sikkerhet under storby-arrangementer.

2018-11-15

Mer om Norge ønsker å ta lederrolle for sikkerhet ved arrangement i store byer
 

I en verden hvor enorme mengder data behandles i stadig raskere takt, er det å identifisere og håndtere risikoer en utfordring for de fleste virksomheter. Nå er standarden NS-ISO 31000 Risikostyring - Retningslinjer kommet i norsk utgave.

2018-11-14

Mer om Risikostyring – NS-ISO 31000 lansert på norsk
 

NS-EN ISO 19011 Veiledning for revisjon av ledelsessystemer, foreligger nå på engelsk, og kommer på norsk tidlig i oktober. Standarden er et nyttig redskap for alle som er involvert i ulike typer revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn, og den egner seg for både store og små virksomheter, uavhengig av hva virksomheten driver med.

2018-09-13

Mer om Den nye utgaven av revisjonsstandarden NS-EN ISO 19011 er endelig klar
 

Risikostyring kan bidra til at organisasjonen din presterer godt i et miljø fullt av usikkerhet. Nå er standarden ISO 31000 Risikostyring - Retningslinjer kommet i ny utgave.

2018-02-16

Mer om ISO 31000 - standarden for risikostyring er klar
 

En ny håndbok på norsk gir veiledning til små og mellomstore virksomheter som hjelp til utvikling og implementering av et ledelsessystem for kvalitet basert på den internasjonale standarden NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet – Krav.

2018-02-06

Mer om ISO 9001 i små bedrifter - Hvordan gjøre det?
 

Standard Norge har nettopp utgitt to nye norske standarder som omhandler universell utforming og tilgjengelighet. Begge omhandler handel og finanstjenester.

2018-02-02

Mer om Handel og finans - to nye standarder for tilgjengelighet
 

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Vi har nettopp lagt ut på høring en ny standard for mangfoldsledelse.

2018-01-30

Mer om Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse