Person som jobber med tau og en kran

Standardene kan kjøpes nederst på denne siden

.

Risikostyring – NS-ISO 31000 lansert på norsk

I en verden hvor enorme mengder data behandles i stadig raskere takt, er det å identifisere og håndtere risikoer en utfordring for de fleste virksomheter. Nå er standarden NS-ISO 31000 Risikostyring - Retningslinjer kommet i norsk utgave.

Standarden gir veiledning om hvordan virksomheter kan integrere risikobasert beslutningstaking når det gjelder planlegging, ledelse, rapportering, policy, verdier og kultur. Det er et åpent, prinsippbasert system, som betyr at det er mulig for en virksomhet å anvende prinsippene i standarden i forhold til egen kontekst.

Kartlegge muligheter og trusler

NS-ISO 31000 gir hjelp til hvordan usikkerhetene kan identifiseres, forstås og håndteres. Ved å bruke ISO 31000 øker sannsynligheten for din virksomhet vil oppnå mål gjennom å kartlegge muligheter og trusler, beslutte hvilke som må følges opp og finne og bruke ressurser til risikohåndtering på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Standarden kan brukes av alle typer virksomheter, uavhengig av størrelse, aktivitet og lokalisering. Den er beregnet for alle typer risiko og kan brukes av alle som håndterer risiko, ikke bare de som er profesjonelle aktører innenfor risikostyringsfaget. Standarden ble utgitt tidligere på engelsk tidligere i år, og nå er den klar i norsk oversettelse.

Lanseringsmøte

13. november 2018 arrangert vi et frokostmøte hvor den norske versjonen av standarden ble lansert. Nedenfor kan du se opptak av alle innleggene og finne lenke til de presentasjonene som ble holdt.

Innlegg/presentasjoner

Guri Kjørven, Standard Norge

Presentasjon: Hva er nytt i den nye utgaven av standarden?

Tore Rønstad, Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT)

Presentasjon: Hvordan jobber man med risiko i "farlige" jobber sin tilkomstteknikk og arbeid i høyden?

Torleif Husebø, fagleder Prosessintegritet, Petroleumstilsynet

Presentasjon: Hvordan jobber myndighetene med riskostyring?

Ayse Nordal, Undervisningsbygg, Oslo kommune

Presentasjon: Hvilke faktorer påvirker virksomhetens tilnærming til risiko

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om standarden, kan du ta kontakt med prosjektleder Guri Kjørven i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2018-11-29

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Risikostyring - Retningslinjer

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Risikostyring - Retningslinjer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang