2019 Nyheter

 

Standard Norge oppretter en ny standardiseringskomité for coachingtjenester. Velkommen til oppstartsmøte 3. desember!

2019-11-06

Mer om Vil du være med å utvikle Norsk Standard for coachingtjenester?
 

Standard Norge oppretter en ny standardiseringskomité for coachingtjenester. Velkommen til informasjonsmøte 1. november!

2019-10-17

Mer om Vil du være med å utvikle Norsk Standard for coachingtjenester?
 

Økt bruk av standarder gir forutsigbarhet for alle parter og kan redusere konfliktnivået i alle anskaffelsesprosesser, også offentlige.

2019-10-02

Mer om Lavere konfliktnivå med bruk av standarder, også ved offentlige anskaffelser
 

Hva kan Norge bidra med for å styrke troverdigheten og tilliten til offentlige anskaffelser på tvers av landegrenser? Her finner du presentasjoner fra Standard Morgen 28. august 2019.

2019-08-28

Mer om Standard Morgen: Styrket troverdighet og tillit til offentlige anskaffelser
 

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Nå ber vi om innspill fra det norske fagmiljøet.

2019-06-26

Mer om Er det behov for internasjonale standarder for laboratoriedesign?
 

I samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Bergen kommune og Bergen Næringsråd inviterte vi til Standard Morgen i Bergen 13. juni 2019. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2019-06-18

Mer om Kan standarder bedre samfunnssikkerhet og beredskap - har vi noe å lære av andre?
 

ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, sier ja til at det skal utvikles en ny standard som skal ivareta sikkerhet ved store arrangementer i byer verden over. Arbeidet skal ledes av beredskapssjef i Bergen kommune, Ivar K. Lunde.

2019-06-12

Mer om Erfaringer fra sykkel-VM i Bergen danner grunnlag for ny internasjonal standard
 

Hvis du ikke forvalter dine ansattes kunnskap på riktig måte, reduserer du muligheten til å skape langsiktige og bærekraftige verdier gjennom dem. Den nye standarden NS-ISO 30414 hjelper deg å kartlegge og utvikle virksomhetens menneskelige kapital.

2019-04-23

Mer om Ny standard for rapportering av menneskelig kapital
 

Den nye standarden skal styrke troverdigheten og tilliten til anskaffelsesprosessen i offentlige virksomheter på tvers av landegrenser. Den skal også bidra til effektive gjennomføring av avtaler og forpliktelser. Forenkling og økning av den grenseoverskridende handelen basert på offentlige anskaffelser er en viktig del av dette.

2019-04-12

Mer om Vil du være med å utvikle en europeisk standard for offentlige anskaffelser?
 

Målet med den nye europeiske veilederen er å sikre bedre forståelse av hva standarder er og hvordan de kan refereres til i forbindelse med offentlige anskaffelser.

2019-04-12

Mer om Veileder om referanser til standarder i offentlige anskaffelser
1 2 > »