Standard Morgen: Styrket troverdighet og tillit til offentlige anskaffelser

Hva kan Norge bidra med for å styrke troverdigheten og tilliten til offentlige anskaffelser på tvers av landegrenser? Her finner du presentasjoner fra Standard Morgen 28. august 2019.

Standarder er et effektivt virkemiddel for gjennomføring av avtaler og forpliktelser, og kan bidra til forenklet og økt grenseoverskridende handel. Bekjempelse av korrupsjon og partiskhet i forbindelse med offentlige anskaffelser er viktig i flere europeiske land. En standard med søkelyset på integritet og ansvarlighet vil styrke troverdigheten og tilliten til anskaffelsesprosessen i offentlige virksomheter.

Norske eksperter

I juni 2019 startet planleggingen av en europeisk standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Standard Norge oppretter en norsk speilkomité som har sitt første møte 27. september. Til denne komiteen søker vi eksperter på offentlige anskaffelser knyttet til alle ledd i prosessen. Er du interessert? Ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge, Marthe Hagberg.

Presentasjoner fra Standard Morgen

Standarder som verktøy for offentlige anskaffelser
Erik Winther, direktør markeds- og forretningsutvikling Standard Norge
Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser
Jacob Landsvik, innkjøpssjef, Universitetet i Oslo
Europeisk standardiseringsprosjekt om offentlige anskaffelser 
Marthe Hagberg, prosjektleder, Standard Norge
Digitalisering av anskaffelsesprosessen
Erik Winther, direktør markeds- og forretningsutvikling, Standard Norge
Risikohåndtering for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter
Stine Foss, seniorrådgiver, Etisk handel Norge AS
Hvordan jobbe med antikorrupsjon?
Mads Blomfeldt, partner i BDO og medlem i speilkomiteen for NS-ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon
Etablering av strategisk innkjøpsfunksjon og utarbeidelse av innkjøpsstrategi for miljøforvaltningen
Finn-Øyvind Langfjell, leder strategisk innkjøp, Miljødirektoratet 

Sist oppdatert: 2019-08-28