Syklister under sykkel-VM i Bergen.
Sykkel-VM i Bergen. Foto: Eivind Senneset, Bergen kommune

Erfaringer fra sykkel-VM i Bergen danner grunnlag for ny internasjonal standard

ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, sier ja til at det skal utvikles en ny standard som skal ivareta sikkerhet ved store arrangementer i byer verden over. Arbeidet skal ledes av beredskapssjef i Bergen kommune, Ivar K. Lunde.

Ivar K. Lunde

Ivar K. Lunde. Foto: Andrew Buller, Bergen kommune

– Under sykkel-VM i 2017 erfarte vi hva som fungerte og hva som kunne blitt gjort annerledes i planlegging og gjennomføring av arrangementet, sier beredskapssjefen og peker på at sykkel-VM førte til at mange veier i Bergen ble stengt i ni dager, noe som blant annet fikk store konsekvenser for tilgang til sykehus og annen helsehjelp, og drift av næringsliv og offentlige tjenester. Omfattende planlegging måtte til for å sikre et trygt arrangement, i et velfungerende bysamfunn. 

– Bergensregionen klarte å nøytralisere tilleggsrisikoen som arrangementet medførte, selv om utfordringene var svært store. At våre erfaringer nå skal danne grunnlaget for en ISO-standard er svært gledelig. Dette vil bli et viktig verktøy for alle som skal gjennomføre store arrangementer. Vi savnet en standard da vi begynte planleggingen av sykkel-VM, sier Lunde. 

Medlemslandene i ISO har stemt for at det skal utvikles en slik internasjonal standard, og Lunde skal lede ekspertgruppen som skal utvikle innholdet. 

Lære av hverandre

Cecilie Daae

Cecilie Daae. Foto: Yann Aker.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var sammen med Bergen kommune og Standard Norge initiativtakere til å utvikle en internasjonal standard for store arrangementer i byer. DSB bidrar allerede i internasjonalt standardiseringsarbeid knyttet til samfunnssikkerhet, og direktør Cecilie Daae mener offentlige og private arrangører som skal planlegge og gjennomføre store arrangementer, vil ha stor nytte av en felles standard.

– Vi har lenge ønsket oss en slik standard, og jeg tror mange vil få gleden av den. Av erfaring vet vi at standarder virker og spiller en viktig rolle for samfunnssikkerhet og beredskap. Ved at arrangører deler erfaringer på tvers av landegrensene, får vi en standard basert på beste praksis internasjonalt, sier Daae.

Jacob Mehus, Standard Norge

Jacob Mehus. Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge.

Erfaringene fra sykkel-VM har allerede blitt delt med representanter for OL-verten Beijing som besøkte Bergen i fjor. Kina har invitert ekspertgruppen til Beijing for å delta i dette arbeidet.  

– Med en felles internasjonal standard slipper framtidige arrangører å starte på bar bakke når de skal forberede seg og gjennomføre større arrangementer, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Samfunnssikkerhetens hus

Bergen har denne våren fått et helt konkret resultat av erfaringene fra VM for to år siden. Da satt 31 aktører sammen i et samvirkesenter, og enda flere deltok i omfattende planlegging i forkant. Nå etablerer Bergen kommune Samfunnssikkerhetens hus, et regionalt senter for samvirke, forskning og kompetanseutvikling. 

Torsdag 13. juni får du høre Lunde, Daae og Mehus på Standard Morgen i Bergen.

Sist oppdatert: 2019-06-18