Mennesker i møterom
Foto: Nicolas Torrenc

Standarden kan kjøpes nederst på siden

Ny standard for rapportering av menneskelig kapital

Hvis du ikke forvalter dine ansattes kunnskap på riktig måte, reduserer du muligheten til å skape langsiktige og bærekraftige verdier gjennom dem. Den nye standarden NS-ISO 30414 hjelper deg å kartlegge og utvikle virksomhetens menneskelige kapital.

Standarden NS-ISO 30414 Personalledelse - Retningslinjer for intern og ekstern rapportering av menneskelig kapital, er utviklet av ISO og har nå blitt fastsatt som Norsk Standard.

Menneskelig kapital omfatter den kumulative kunnskapen, ferdighetene og evnene til organisasjonens ansatte og innvirkning på organisasjonens langsiktige ytelse, så vel som konkurransefortrinn oppnådd gjennom organisatoriske forbedringer.

Ansatte er en kritisk suksessfaktor

Målingen av menneskelig kapital forenkler en organisasjons evne til å håndtere en av sine mest kritiske ressurser og risikoer – mennesker. Forskning viser at organisasjoner som ikke forvalter sin menneskelige kapital, kan skade evnen og muligheten for virksomheten til å skape langsiktige og bærekraftige verdi oppnådd gjennom sine ansatte.

Fordelene med en standardisert tilnærming til måling av menneskelig kapital rapportering er:

  • Bruk av standardiserte og avtalte data som beskriver organisatorisk verdi
  • Forbedring av HRM-prosesser som støtter god praksis i å skape positive ansettelsesforhold
  • Større forståelse av de finaniselle og ikke-finansielle resultater som skapes av investeringer i menneskelig kapital
  • Oversiktlig rapportering av menneskelig kapital
  • Innsikt som forbedrer forståelse og vurdering av organisasjonens menneskelige kapital og nåværende og fremtidig ytelse

Samspill med andre standarder

NS-ISO 30414 Menneskelig kapital fungerer godt alene samtidig som den er laget for å brukes sammen med andre viktige HRM-standarder, for eksempel:

  • NS-ISO 30400 Personalledelse – Terminologi. Engelsk terminologi innen HRM.
  • NS-ISO 30401  Ledelsessystemer for kunnskap – Krav. Beskriver hvordan et ledelsessystem for kunnskap kan integreres i organisasjonens øvrige ledelsessystem.
  • NS-ISO 30408  Personalledelse – Retningslinjer for personalledelse. Beskriver verktøy, prosesser og praksis som skal etableres for å etablere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre effektiv styring av mennesker i organisasjoner.

Klikk på "Forhåndsvis" under for å se innholdsfortegnelsen.  

Sist oppdatert: 2019-12-03

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Personalledelse - Retningslinjer for intern og ekstern rapportering av menneskelig kapital

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Personalledelse - Terminologi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kunnskap - Krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Personalledelse - Retningslinjer for personalledelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang