Folkehav menneskemasse

Nye standarder for samfunnssikkerhet i ISO 22300-serien

Ni standarder er helt nye og to har blitt revidert i ISO 22300-serien som omhandler samfunnssikkerhet, sikkerhet og resiliens.

I den internasjonale standardiseringskomiteen for Security and Resilience (ISO/TC 292) har det pågått et betydelig arbeid med å utvikle standarder som skal bidra med beste praksis og retningslinjer for å styrke sikkerheten og beredskapen.

Slike internasjonale standarder vil være en viktig verktøykasse for å håndtere kriser og bidra til at de samlede nasjonale ressursene blir utnyttet på en best mulig måte for å sikre liv, helse og verdier. Standardene gjør at kravene blir samlet, nedfelt og bygger på beste praksis, og de blir kjent og tilgjengelig for alle. Dette igjen vil gi økt pålitelighet og forutsigbarhet.

 

Terminologi

NS-EN ISO 22300 Terminologi (revidert) skal sikre at alle organisasjoner bruker de samme ordene og definisjonene når de snakker om samfunnssikkerhet. I denne reviderte utgaven har det blitt lagt til flere termer og definisjoner. Revidert utgave av standarden kom i juni 2018.

 

Kriseledelse

NS-ISO 22320 Retningslinjer for hendelseshåndtering (revidert)
Standarden gir veiledning til organisasjoner for å forbedre håndteringen av alle typer kriser som krever handling og samarbeid (som store branner, terror, flom, etc.). De fleste funksjonene knyttet til hendelsesrespons involverer ofte flere organisasjoner og byråer, f.eks. samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Det er derfor behov for å veilede alle involverte parter i hvordan de skal forberede og gjennomføre hendelsesresponser for å sikre liv, helse og verdier. 

Denne standarden har blitt revidert.

NS-ISO 22326 Retningslinjer for overvåking av anlegg med identifiserte farer
Formålet med standarden er å bidra til en overordnet beredskapsramme som skal redusere risikoen for mennesker, drift, eiendom og miljø. Standarden gir retningslinjer for hele prosessen med fareovervåkning på anlegg med identifiserte farer, inkludert:

  • planlegging,
  • gjennomføring,
  • drift og kontroll,
  • anmeldelse
  • kontinuerlig forbedring.

NS-ISO 22327 Retningslinjer for implementering av et samfunnsbasert system for tidlig varsling av jordskred

Globalt er det stor fare knyttet til jordskred. Mer ekstremvær forventes å bidra til flere og større katastrofer globalt. Forekomsten av jordskred kan også øke betydelig på grunn av ukontrollert arealutvikling og menneskelig forstyrrelser på ustabile områder. Kombinasjonen av kraftig eller vedvarande regn og/eller snøsmelting. Denne standarden er relevant for lokale myndigheter for å ivareta et trygt samfunns hvor det er større fare og risiko for jordskred.

 

Ledelsessystemer for forretningskontinuitet

SN-ISO/TS 22330 Retningslinjer for omsorgsbevisst forretningskontinuitet
Denne tekniske spesifikasjonen gir veiledning for alle med ansvar for menneskelige ressurser knyttet til forretningsvirksomhet under disse omstendighetene. SN-ISO/TS 22330 kompletterer ISO 22301 og ISO 22313 og gir ytterligere informasjon i dette viktige aspektet av kontinuitetsstyring. Standarden gjelder for alle typer og størrelser av organisasjoner. Spesifikasjonen fokuserer på å fremheve behovene til personer som kan være involvert i, eller påvirket av, en forstyrrende hendelse.

SN-ISO/TS 22331 Retningslinjer for å velge strategi for forretningskontinuitet
Denne tekniske spesifikasjonen gir veiledning for å utvikle en forretningskontinuitetsstrategi, som er et krav i ISO 22301 (punkt 8.3). Den gir detaljert veiledning for å etablere, gjennomføre og opprettholde en formell og dokumentert prosess for fastsettelse og valg av virksomhetens kontinuitetsstrategi. Spesifikasjonen er utviklet for alle typer organisasjoner som har fokus på å avdekke sårbarheter som er forretningskritiske.

 

Retningslinjer for prosessen for vurdering av kompleksitet

SN-ISO/TS 22375 Retningslinjer for prosessen for vurdering av kompleksitet
Høy systemkompleksitet er et hinder for sikkerhet, robusthet, effektivitet og effektivitet i alle organisasjoner. Når organisatoriske systemer, produkter, prosesser, teknologier, organisasjonsstrukturer og kontrakter blir mer komplekse, kan organisasjoner mislykkes i å håndtere tilstrekkelig oppmerksomhet til innføring og spredning av mer komplekse og mindre sikre systemer. 

Denne tekniske spesifikasjonen gjelder for alle anlegg med identifiserte farer og kan brukes av interessenter og myndigheter med ansvar for sikkerhet og beredskap. Den beskriver anvendelsen av prinsippene, rammen og prosessen for kompleksitetsvurdering av organisasjonens systemer for å forbedre sikkerhet og motstandskraft.

 

Tillit til produkter og dokumenter, herunder deres autentisitet og integritet

NS-ISO 22380 Generelle prinsipper for produktsvindelrisiko og forebyggende tiltak
Det er gjentatte bevis på at nesten alle typer produkter kan inngå i svindel, inkludert forfalskning av spedbarnsmat, reseptbelagte legemidler, forbruksvarer og ettermarkedsdeler (reservedeler) for biler, fly og kjernekraftverk.Standarden omhandler en rekke produktrelaterte svindelforbrytelser, typer av svindlere og de strategiske forretningsmessige tiltakene som offentlige eller private interessenter bør vite om og vurdere. Slik kan man forhindre eller redusere konkret eller immaterielt tap og kostnader fra slike svindelangrep på en kostnadseffektiv måte. 

NS-ISO 22381 Retningslinjer for å etablere interoperabilitet mellom objektidentifikasjonssystemer for å hindre forfalskning og ulovlig handel
Standarden inneholder retningslinjer som etablerer beste praksis om hvordan du planlegger, implementerer og overvåker interoperabilitet mellom objektidentifikasjonssystemer. Standarder en av fire som omhandler autentisitet (opprinnelse eller originalt produkt). Den gir veiledning til hvordan virksomheter kan sette opp interoperabilitet mellom systemer som avstemmer objektet eller produktets opprinnelse. 

NS-ISO 22382 Retningslinjer for avgiftsstemplers innhold, sikkerhet, utstedelse og undersøkelse
Standarden gir veiledning om innhold, sikkerhet og utstedelse av skattemerker (fysisk eller ikke-fysisk) som brukes til å indikere at obligatorisk avgift eller inntektsskatt som er identifisert med en vare, er betalt og å indikere at varen er legitimt på marked.

 

Samfunnets motstandskraft

NS-ISO 22395 Retningslinjer for å støtte utsatte personer i nødstilfeller
Standarden gir retningslinjer for hvordan man identifiserer personer som er sårbare i nødsituasjoner og hvordan de skal støttes i beredskapsrespons og gjenoppretting. Standarden er beregnet for bruk av organisasjoner som har ansvar for, eller engasjement i, å arbeide med sårbare mennesker i de forskjellige faser av nødstyring. Det gjelder alle typer og størrelser av organisasjoner som er involvert i beredskap, respons og gjenoppretting, som lokale, regionale og nasjonale myndigheter; lovbestemte organer; internasjonale og frivillige organisasjoner; bedrifter; og offentlige og samfunnsgrupper.

Nettbasert tilgang med abonnement

Et abonnement gir deg en enkel nettbasert tilgang til standarder, og du har alltid siste utgave.

Snakk med oss om et abonnement i dag
Telefon: 67 83 87 00
E-post: salg@standard.no

Les mer om abonnement

Sist oppdatert: 2019-12-03

NOK 775,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens — Terminologi (ISO 22300:2018)

SpråkEngelskUtgave: 2018-03 (2018-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Kriseledelse - Retningslinjer for hendelseshåndtering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Kriseledelse - Retningslinjer for overvåking av anlegg med identifiserte farer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Kriseledelse - Retningslinjer for implementering av et samfunnsbasert system for tidlig varsling av jordskred

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Ledelsessystemer for forretningskontinuitet - Retningslinjer for omsorgsbevisst forretningskontinuitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Ledelsessystemer for forretningskontinuitet - Retningslinjer for å velge strategi for forretningskontinuitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Retningslinjer for prosessen for vurdering av kompleksitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Tillit til produkter og dokumenter, herunder deres autentisitet og integritet - Generelle prinsipper for produktsvindelrisiko og forebyggende tiltak

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Tillit til produkter og dokumenter, herunder deres autentisitet og integritet - Retningslinjer for å etablere interoperabilitet mellom objektidentifikasjonssystemer for å hindre forfalskning og ulovlig handel

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Tillit til produkter og dokumenter, herunder deres autentisitet og integritet - Retningslinjer for avgiftsstemplers innhold, sikkerhet, utstedelse og undersøkelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Samfunnets motstandskraft - Retningslinjer for å støtte utsatte personer i nødstilfeller

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang