To personer gir hverandre high five

Vil du være med å utvikle Norsk Standard for coachingtjenester?

Standard Norge oppretter en ny standardiseringskomité for coachingtjenester. Velkommen til oppstartsmøte 3. desember!

Standard Norge ønsker alle interessenter, både tilbydere av coachingtjenester, organisasjoner som tilbyr opplæring og sertifisering av coacher, og virksomheter som benytter coachingtjenester, velkommen til å delta i arbeidet. 

Er dette noe din virksomhet vil være med på? Kontakt Standard Norges prosjektleder Sofie Ivara Nicolaissen.

Bakgrunnen for standardiseringsprosjektet

De siste 20 årene har man sett en økning i antall coacher som tilbyr sine tjenester i Norge. Etterspørselen av disse coachingtjenestene er også økende og både private og offentlige aktører benytter coachingtjenester i dag.

På nåværende tidspunkt er ikke tittelen «coach» beskyttet. Dette innebærer at alle som ønsker det, kan kalle seg coach, uavhengig av om de har utdanning eller trening innen coaching. Dette medfører at det er varierende kvalitet på kompetansen til de som tilbyr coachingtjenester, og dermed også varierende kvalitet på tjenesten coachene tilbyr. Det er i dag flere sertifiseringsordninger basert på ulike bransjestandarder.

Av disse grunnene har bransjen tatt initiativ til at det utvikles en felles Norsk Standard for kompetansekrav til coacher. Målet er en kvalitetssikring av aktørene i bransjen og å sikre at kundene er trygge på at de får en coach som har kompetanse innen sitt felt. 

En felles Norsk Standard som stiller krav til de organene som sertifiserer coachene, vil også sikre kvalitet på sertifiseringen etter Norsk Standard, både med tanke på prosess, kompetanse og uavhengighet. Hvilke standarder skal utvikles? I mandatet beskrives planene for standardisering innen coachingtjenester.

Flere forslag til standarder

Det er skissert forslag til flere ulike standarder:

  • Grunnleggende kompetanse for coacher
  • Sertifisering av coacher
  • Opplæring av coacher
  • Virksomheter som tilbyr coaching 

Hvem er målgruppen?

Målgruppen for standarden er de som tilbyr coachingtjenester, sertifiseringsordninger av coacher, opplæringsinstitusjoner for coaching, og brukere av coachingtjenester. Standard Norge har vært i kontakt med bransjen for å avklare nasjonal interesse for prosjektet.

Delta i standardiseringsarbeidet!

Tid for oppstartsmøte: 3. desember 2019 kl 09:00-12:00.

Sted: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse

Påmeldingsfrist: 27. november til prosjektleder Sofie Ivara Nicolaissen.

På oppstartsmøtet i komiteen vil Standard Norge informere om bakgrunnen for prosjektet, vår rolle og hvordan arbeidet videre gjennomføres. Det blir også innlegg fra ICF Norway og Den Norske CoachForening om coachingtjenester og behovet for standardisering på dette fagfeltet.

Fullstendig agenda for møtet sendes til de påmeldte i forkant.

Sist oppdatert: 2019-11-07