En fugl som flyr vekk fra en krokodille som lurer i vannet
Foto: Christian Kamhaug

Ny revidert utgave av NS-IEC 31010 om metoder for risikovurdering

Standarden er nå tilgjengelig i revidert utgave og gir veiledning om valg og bruk av metoder for vurdering av risiko. Den supplerer NS-ISO 31000.

NS-IEC 31010 Risikostyring - Metoder for risikovurdering er en generell standard som kan brukes av alle som skal utføre risikovurderinger. Ulike situasjoner og prosesser krever ulike metoder når risiko skal vurderes, og en rekke risikovurderingsmetoder og deres fordeler og ulemper er beskrevet i standarden.

Endringer i den nye utgaven

NS-IEC 31010:2019 erstatter NS-ISO/IEC 31010:2009. De største endringene er:

  • Det gis mer veiledning om prosessene for planlegging, implementering, verifisering og validering av risikovurderingsmetodene
  • Inneholder flere metoder for risikovurdering
  • Det legges større vekt på å supplere og utdype NS-ISO 31000 uten gjentagelser fra veiledningen i standarden
  • Temaene «usikkerhet» og «risiko» adresseres

Gir verktøyene for å forstå risiko

Alle virksomheter står overfor trusler av varierende art, fra raskt endringer i teknologien og konkurranseforstyrrende elementer til et uforutsigbart politisk landskap. De internasjonale standardiseringsorganisasjonene IEC og ISO har utviklet en verktøykasse med standarder for risikostyring slik at virksomheten har verktøy for identifisering, vurdering og håndtering av risikoer i forkant av situasjoner som kan bli skadelige. Dette inkluderer den reviderte utgaven av NS-IEC 31010.

NS-IEC 31010 beskriver prosessen som skal følges ved vurdering av risiko, fra å definere omfanget til å levere en rapport. Den introduserer et bredt spekter av teknikker for å identifisere og forstå risiko i en forretningsmessig eller teknisk kontekst. NS-IEC 31010 er nyttig både som en del av en prosess for risikostyring og når man skal sammenligne alternativer og muligheter, slik at beslutninger er basert på en god forståelse av risiko.

IEC 31010 er utviklet av en internasjonal arbeidsgruppe bestående av eksperter fra standardiseringskomiteene IEC/TC 56 Dependability og ISO/TC 262 Risk management. Standarden er fastsatt med engelsk tekst som Norsk Standard NS-IEC 31010:2019 Risikostyring – Metoder for risikovurdering og som NEK-EN IEC 31010:2019 Risk management - Risk assessment techniques.

Les også om NS-ISO 31000

Sist oppdatert: 2020-02-06

NOK 1 825,00 (eks. mva)

Risikostyring - Metoder for risikovurdering

Språken/fr en/frUtgave: 1 (2020-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Risikostyring

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 675,00 (eks. mva)

Risikostyring - Denne elektroniske standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO 31000, NS-ISO/IEC 31010 og SN-ISO Guide 73.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang