Miljø og bærekraft

 

Forbrukerne stiller stadig større krav til bærekraftige varer og tjenester. Dette har også konsekvenser for finansnæringen. 11. desember inviterte vi til frokostmøte hvor vi presenterte hvordan standarder kan brukes knyttet til grønn handel og sirkulær økonomi, og hvordan det er mulig å påvirke.

2019-12-12

Mer om Grønn handel og sirkulær økonomi
 

Torsdag var Caroline Herlofson fra Spire på sitt første møte i Standard Norges komité for sirkulær økonomi. – Viktig at unge har en stemme, sier hun.

2019-10-04

Mer om Caroline (25) er Norges første ungdomsrepresentant i en standardiseringskomité
 

Torsdag 3. oktober var Caroline Herlofson fra Spire på sitt første møte i Standard Norges komité for sirkulær økonomi. – Viktig at unge har en stemme, sier hun.

2019-10-04

Mer om Caroline (25) er Norges første ungdomsrepresentant i en standardiseringskomité
 

I samarbeid med Tekna, ITS Norge, BuildingSMART Norge og Integra inviterte vi til diskusjon om smarte samfunn under Arendalsuka. Her finner du presentasjonene som ble holdt og video av arrangementet.

2019-08-22

Mer om Arendalsuka: Smart samspill for smarte samfunn
 

I samarbeid med Enters UiA og Eyde-klyngen inviterte vi til møte og debatt om sirkulær økonomi og gjenbruk av batterier 15. august. Her finner du presentasjoner og video fra arrangementet.

2019-08-22

Mer om Arendalsuka: Hvordan sikre sirkulær bruk av ressursene før batteribølgen tar oss
 

Nå har det kommet en ny standard innenfor materialstrømsregnskap som tar for seg praktisk implementering i leverandørkjeden, NS-EN ISO 14052.

2019-08-13

Mer om Reduser avfallet og øk bunnlinjen med materialstrømsregnskap
 

Det grønne skiftet handler om å øke verdiskapningen og samtidig redusere samlet miljøpåvirkning. Sirkulær økonomi er et virkemiddel som holder ressursene i kretsløpet gjennom (øko)design, gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning i kombinasjon med omlegging av energikilder og -utnyttelse. Målet er å unngå feilplasserte ressurser, i praksis avfall, forsøpling og annen forurensning.

2019-08-12

Mer om Fra lineær til sirkulær økonomi - Standardisering som bærebjelke i det grønne skiftet
 

I vårt «bruk og kast»-samfunn tømmer den lineære modellen med «å lage, bruke og kaste» både planetens ressurser og lommebøkene våre. Løsningen er en sirkulær økonomi, der ingenting går til spille, men gjenbrukes eller omdannes.

2019-07-09

Mer om En helhetlig modell for sirkulær økonomi
 

Den internasjonale standarden NS-ISO 20400 gjør bærekraftige valg til en naturlig del av innkjøpsprosedyren i hele organisasjonen. I tillegg til å styrke bedriftens omdømme, bidrar standarden til å nå FNs bærekraftsmål.

2019-06-25

Mer om Standarden for bærekraftig innkjøp er nå tilgjengelig på norsk
 

Skal det etableres en europeisk komite som skal utvikle standarder for sirkulær økonomi i bygg- og anleggsbransjen? Standard Norge ønsker innspill fra norske miljøer.

2019-05-16

Mer om Vi ønsker innspill om utvikling av standarder for sirkulær økonomi i bygg- og anleggsbransjen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > »