2011

 

<p>En undersøkelse gjennomført av Proffice viser at 64 % av norske toppledere mener begrepet "samfunnsansvar" er uklart. </p>

2011-12-19

Mer om Toppledere er usikre på begrepet samfunnsansvar
 

<p>En arbeidsgruppe i ISO er blitt enig om en ny internasjonal standard for bærekraftig ledelse av arrangementer.</p>

2011-11-29

Mer om ISO-standard for bærekraftige arrangementer
 

<p>Under konferansen Miljøledelse 2011 fikk vi lære av virksomheter som har gode systemer for miljørapportering og miljøregnskap. </p>

2011-11-15

Mer om Miljøledelse 2011 med fokus på fakta
 

<p>Vi gjentar suksessen og arrangerer konferansen for fjerde gang i samarbeid med NHO, Oslo kommune og EMS Konsult.</p>

2011-10-19

Mer om Miljøledelse 2011 invitasjon
 

<p>Rundt&nbsp;90 personer deltok på konferansen om samfunnsansvar 14. oktober. </p>

2011-10-17

Mer om Samfunnsansvar - alles ansvar
 

<p>8. november går årets miljøarrangement av stabelen, og temaene er bl.a. miljørapportering og -regnskap.</p>

2011-10-04

Mer om Miljøledelse 2011 - Fakta på bordet!
 

<p>Ingen i et moderne samfunn er isolert fra omverdenen. Alle har et ansvar for å drive sin virksomhet i tråd med samfunnets forventninger.</p>

2011-09-20

Mer om Lær om samfunnsansvar 14. oktober
 

<p>8. november er Standard Norge med på å arrangere konferansen Miljøledelse 2011.</p>

2011-09-08

Mer om Miljøledelse 2011
 

<p>NS 9431 ble første gang gitt ut i 2000, og den har nå kommet i ny utgave. Bakgrunnen for revisjonen er endringer i avfallsforskriften og erfaringer fra bruk av første utgave av standarden. </p>

2011-07-14

Mer om NS 9431 Klassifikasjon av avfall er kommet i revidert utgave
 

<p>Nytt internasjonalt prosjekt&nbsp;under planlegging. Norske aktørere inviteres til å delta.</p>

2011-07-07

Mer om Nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt på området CO2-fangst og -lagring
1 2 3 > »