2012

 

4. desember arrangerte Standard Norge og TEKNA lanseringsseminar i forbindelse med ny ISO-standard for bærekraftige arrangementer.

2012-12-05

Mer om Vellykket lansering av bærekraft-standard
 

Den nye internasjonale standarden NS-ISO 20121 Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer skal sikre at alle arrangement, enten det er lokale markeder eller et “mega event” som de olympiske leker, etterlater seg et positivt fotavtrykk.

2012-12-04

Mer om Vil du arrangere bærekraftige arrangementer?
 

"Miljøvennlige" konferanser, "grønne" festivaler og "økologiske" frokostmøter annonseres ofte.

2012-12-03

Mer om Endelig en standard for bærekraftige arrangementer
 

Standard Norge lanserer 4. desember en ny internasjonal standard for bærekraftige arrangementer, ISO 20121. Du kan følge lanseringen selv om du ikke deltar!

2012-12-03

Mer om Direktesendt lansering av ISO 20121
 

Innkjøpsfunksjonen er ofte driveren for å implementere samfunnsansvar i styringen av en organisasjon.

2012-11-29

Mer om Bærekraftige innkjøp - nytt prosjekt
 

Den 14. oktober var verdens standardiseringsdag. I år hadde den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og søsterorganisasjonene IEC og ITU valgt «Less waste – better results» som tema for dagen. I fokus sto internasjonale standarders betydning for god ressursforvaltning og avfallshåndtering.

2012-11-15

Mer om Mindre avfall - bedre resultater
 

ISO 20121 for bærekraftige arrangementer, som nå utgis som Norsk Standard, skal veilede arrangører og forsikre publikum om at engasjementet for bærekraft er ekte.

2012-11-14

Mer om Lansering ISO 20121
 

Standard Norge, Tekna og Nordic Choice Hotels inviterer til lansering av ISO 20121 for bærekraftige arrangementer tirsdag 4. desember kl. 1200-1500 på Quality Hotel Expo på Fornebu utenfor Oslo.

2012-11-12

Mer om Endelig en standard for bærekraftige arrangementer
 

Det er ikke alltid miljøengasjementet stikker like dypt. Miljø og klima blir gjerne «pynteord» brukt på nettsider og i årsrapporter.

2012-11-05

Mer om Hvor dypt stikker miljøengasjementet hos norske ledere?
 

Vi ser en økende bruk av duftlys, brennbare oljer og luftrensere i norske og europeiske hjem. Hvilke miljøutfordringer, helse- og sikkerhetsmessige aspekter medfører en utstrakt bruk av slike produkter innendørs? Dette vil et nytt, europeisk standardiseringsprosjekt forsøke å finne ut av.

2012-09-19

Mer om Parfymerte hjem!
1 2 3 > »