Vellykket lansering av bærekraft-standard

4. desember arrangerte Standard Norge og TEKNA lanseringsseminar i forbindelse med ny ISO-standard for bærekraftige arrangementer.

Eli Gromsby

Nordic Choice Hotels hadde gratis stilt sine flotte lokaler på Quality Hotel Expo Fornebu til disposisjon.

Det var over 50 deltakere på arrangementet som representerte særlig eventindustrien, men også andre store aktører som myndigheter og øvrig næringsliv.

Flere innledere delte med oss av sine praktiske erfaringer med å gjennomføre bærekraftige arrangementer og prosessen med å utvikle selve standarden. Andre hadde fokus på hva NS ISO 20121 kan bidra med, når man i tiden framover skal arrangere evenement i et bærekraftig perspektiv.

Også økonomisk lønnsomhet
Særlig ble det det internasjonale aspektet fremhevet som fordelaktig, og det faktum at standarden har fokus på økonomisk lønnsomhet - samtidig som den ivaretar hensynet til både samfunn og miljø.

Samtlige var enige om at denne nye standarden har alle forutsetninger for å bli et viktig bidrag og en potensiell støtte, når man skal lede et bærekraftig arrangement.

Presentasjoner fra lanseringsseminaret

«NS-ISO 20121:2012 Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning» v/ komitéleder Kjersti Larsen i Grønn Hverdag

Gode eksempler på bærekraftige arrangementer, v/ Linnea Elisabeth Svensson, Greener Events Foundation

Konkurransekraften i å være bærekraftig v/ direktør Helge Dønnum, PWC

Bærekraftige arrangementer i Nordic Choice Hotels v/ Cathrine Dehli, Manager Corporate Responsibility WeCare

Video

Se video fra lanseringsseminaret (lenke til Teknas nettsider)

Sist oppdatert: 2013-12-12