2013

 

Det foreligger nå en helt fersk undersøkelse som Standard Norge har gjennomført sammen med de øvrige nordiske land. Undersøkelsen kartlegger organisasjoner og bedrifters forhold til standarden ISO 26000 om samfunnsansvar.

2013-12-19

Mer om Rykende ferske tall om ISO 26000 samfunnsansvar
 

Klimaarbeid er en langsiktig prosess hvor man må systematisk jobbe med å redusere utslipp i alle mulige produktgrupper, prosesser og aktiviteter. Et viktig bidrag til dette arbeidet er reduksjon av klimagasser fra bygninger gjennom deres livsløp. Standard Norge inviterer nå deltakere til å utarbeide standarder på området.

2013-12-16

Mer om Klimagassberegninger for byggverk
 

12. november gikk konferansen Miljøledelse 2013 "Fra visjon til aksjon" av stabelen. Her kan du få tilgang til presentasjonene på video og bilder fra konferansen.

2013-11-14

Mer om Stort engasjement rundt miljøledelse
 

EU/EØS har gitt den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN i oppdrag å utarbeide standarder for måling av klimagassutslipp fra energikrevende industri.

2013-10-04

Mer om Måling av klimagassutslipp fra aluminiumsindustrien
 

Skal en virksomhet opprettholde sin konkurransekraft må den ha kontroll på sin miljøbelastning. Hør mer om dette på konferansen Miljøledelse 2013 som arrangeres 12. november med Standard Norge som en av arrangørene.

2013-10-01

Mer om Fra visjon til aksjon - Miljøledelse 2013
 

Standard Norge inviterer i samarbeid med NHO, Oslo kommune, EMS konsult og Stiftelsen Miljøfyrtårn til nasjonal konferanse 12. november 2013.

2013-06-24

Mer om Miljøledelse 2013 - 12. november
 

Kristin Stanwick Bårnås har skrevet masteroppgaven i historie. Oppgaven har fått tittelen “To trender møtes – ISO og miljøstandardene”.

2013-06-07

Mer om Masteroppgave om ISO og miljøstandardene
 

Standarden NS 9430 har som formål å regulere kontraktsforholdet der en part (leverandøren) påtar seg periodisk innsamling og transport av avfall for den andre parten (oppdragsgiveren).

2013-06-06

Mer om Kontraktsbestemmelser for innsamling og transport av avfall
 

Dette er kanskje et spørsmål mange bedrifter stiller seg. Det er kanskje noen som forbinder energiledelse som en lang og vanskelig byråkratisk prosedyre. Må man virkelig implementere energiledelse for å spare energi? Har energiledelse noen langvarig effekt?

2013-05-29

Mer om Er energiledelse noe for din virksomhet?
 

Nylig besøkte Standard Norges komité for CO2-fangst og -lagring Mongstad Teknologisenter, som er størst i verden på testing og forbedring av ulike teknologier for CO2-fangst.

2013-05-27

Mer om CO2-fangst og -lagring på Mongstad
1 2 > »