2014

 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har igangsatt et arbeid med å utvikle en standard for styringssystem mot korrupsjon. Nå viser også store norske virksomheter sin interesse for arbeidet. BDO og DNV GL har allerede engasjert seg internasjonalt.

2014-12-10

Mer om Ny ISO-standard på antikorrupsjon
 

25. november ble den nasjonale konferansen Miljøledelse arrangert for 7. gang. Denne gangen sto miljøvennlige innkjøp på dagsorden. Klima- og miljøministeren trakk blant annet fram den viktige revisjonen av ISO 14001 i 2015.

2014-12-05

Mer om Miljøledelse i tiden
 

ISO har gjort et intervju med BI-professor Jørgen Randers om hvordan verden vil se ut de neste 40 år. Randers synes det er fantastisk at det finnes internasjonale standarder som tvinger aktørene til å handle.

2014-11-14

Mer om Jørgen Randers om verdensutviklingen mot 2052
 

Standard Norge, NHO, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og Simpli inviterer til nasjonal miljøkonferanse 25. november 2014 hos NHO i Oslo. På konferansen møter du blant annet miljøvernministeren, adm. direktør i NHO og ulike ledere, både privat og offentlig sektor, som tar miljøledelse på alvor.

2014-10-22

Mer om Miljøledelse 2014 - grønne innkjøp gir konkurransefortrinn
 

Standard Norge, NHO, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og Simpli inviterer til nasjonal miljøkonferanse 25. november 2014. Årets tema er Bærekraftige innkjøp. Det er sjuende gang konferansen arrangeres, og det forventes rundt 200 deltakere både fra offentlig og privat sektor.

2014-09-17

Mer om Få med deg Miljøledelse 2014
 

ISOs ledende standard for miljøstyring er foreligger nå i utkast til revidert utgave og er klar for høringskommentarer fra hele verden. ISO 14001, som er utgitt som Norsk Standard, gir en internasjonalt anerkjent metode for systematisk miljøstyring og passer for alle typer virksomheter. Målet med ISO 14001 er å oppnå kontinuerlig forbedring av egen miljøprestasjon.

2014-08-15

Mer om Revisjon av ISO 14001 Miljøstyringssystemer – Spesifikasjon med veiledning
 

Standard Norge har sammen med ulike aktører i avfallsbransjen utarbeidet en standard som inneholder krav og anbefalinger ved tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling av avfall.

2014-06-05

Mer om Ny standard for innsamling av avfall
 

I dag 5. juni er det Verdens Miljødag og intensjonen at vi skal stoppe opp å tenke over hva vi som enkeltmenneske, samfunn og bedrift gjør for miljøet. Er for eksempel miljø en naturlig del av din bedrifts styrings- og ledelsesfunksjon? Miljø og klima blir gjerne «pynteord» brukt i virksomhetskommunikasjon på nettsider og i årsrapporter. Med de internasjonale standardene i ISO 14000-serien kan en regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø og integrere dette arbeidet med bedriftens øvrige styrings- og ledelsesfunksjoner.

2014-06-05

Mer om Miljø – en naturlig del av et selskaps styringssystem
 

Begrepet bærekraft er under stadig utvikling. Nå har også ISO utviklet et dokument, Guide 82, som skal hjelpe «standard writers» til å ta bærekraftige beslutninger.

2014-05-28

Mer om Bærekraftig utvikling – relevant for alle standarder
 

Oppslutningen om frokostmøtet om ISO 26000 27. mars tyder på at samfunnsansvar fortsatt er et høyst aktuelt tema. Rundt 50 deltakere fikk ta del i Flytogets, Help Forsikrings og Asker kommunes erfaringer med bruk av den internasjonale standarden samfunnsansvar.

2014-03-27

Mer om ISO 26000 i vinden
1 2 > »