Renovasjonsbil og mann
Foto: ScanStock

Ny standard for innsamling av avfall

Standard Norge har sammen med ulike aktører i avfallsbransjen utarbeidet en standard som inneholder krav og anbefalinger ved tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling av avfall.

Den nye standarden har fått navnet NS 9432 Avfall - Tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling - Krav og anbefalinger.

Målgruppen for standarden er de som planlegger avfallssystemer, og de som ivaretar og utfører innsamling og transport av avfall. Den omfatter anbefalinger i forhold til prosjektering, tilpasning og endring av renovasjonssystemer i nye og eksisterende områder. Standarden inneholder også konkrete krav som blant annet skal sikre gode arbeidsforhold for renovatørene.

Kommunene benytter renovasjonsforskrifter, tekniske normer og retningslinjer for å regulere renovasjonsordningen i kommunen. Ved en revisjon av slike dokumenter er det ønskelig at man ser på muligheten for å implementere krav og anbefalinger fra standarden.

To standarder for avfall

Standard Norge har også utgitt en Norsk Standard NS 9430 om kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling og transport av avfall. Mens NS 9432 omfatter tilrettelegging og utførelse av innsamling av avfall, regulerer NS 9430 kontraktsforholdet der en part (leverandøren) påtar seg periodisk innsamling og transport av avfall for den andre parten (oppdragsgiveren).

Standardene kan med fordel anvendes i sammenheng med at eksempelvis oppdragsgiver i blanketten til NS 9430 henviser til de bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet i NS 9432 som leverandør er forventet å følge.

Sist oppdatert: 2014-10-10

NS 9432:2014

Standard

NOK 534,00 (eks. mva)

Avfall - Tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling - Krav og anbefalinger

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9430:2013

Standard

NOK 534,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser om periodisk innsamling og transport av avfall

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang