2015

 

Stadig flere mennesker bor i byer og tettsteder, og både nasjonalt og internasjonalt arbeides det nå for at byene skal bli smartere og mer bærekraftige. Men hva er en «smart by», og hvordan kan man måle det? En ny internasjonal teknisk spesifikasjon, ISO/TS 37151, kan hjelpe.

2015-12-16

Mer om Smarte byer - hva vil det si?
 

ISO har lansert Final Draft International Standard, ISO/FDIS 14004 Environmental management systems - General guidelines on implementation. Dette er siste steg på veien før den ferdig reviderte standarden publiseres. ISO 14004 vil gjøre det enklere, særlig for ikke-spesialister, å bruke nye ISO 14001.

2015-12-15

Mer om Ledelsessystem for ytre miljø - standarden for implementering av nye ISO 14001 er nesten ferdig
 

Etter utsagn fra flere eksperter på en nylig avholdt konferanse i Stockholm, spiller internasjonale standarder en stadig større rolle innenfor området samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Mange organisasjoner skifter fokus fra det å kun håndtere risiko, til også å skaffe seg et samfunnsansvarlig konkurransefortrinn.

2015-12-03

Mer om Økt utbredelse av standarden for samfunnsansvar ISO 26000
 

Halvparten av verdens befolkning bor i byer, så sjansen er stor for at også du bor i en. Prognosene viser at rundt 70 % vil komme til å bo i byer i 2050. Det betyr at vi trenger smarte byer.

2015-11-20

Mer om #mysmartcity - smarte løsninger for byene
 

Standard Norge, NHO, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og SIMPLI inviterer til nasjonal miljøkonferanse 17. november 2015. I år vil vi ha klimaforhandlingene i Paris som bakteppe, mens ledelsesperspektivet på norske klimamål vil være hovedtemaet.

2015-10-19

Mer om Velkommen til Miljøledelse 2015: Klimavennlig vekst
 

Verdens mest brukte standard for miljøledelse, ISO 14001, har gjennomgått en omfattende revisjon. Standarden ble første gang utgitt i 1996. Nå er den tilpasset dagens og morgendagens krav til miljø, ledelse og virksomhetsstyring.

2015-09-15

Mer om Miljøstandarden ISO 14001 i ny versjon
 

ISO arrangerer i dag en tweetchat om den nye utgaven av ISO 14001 ledelsessystem for miljø, som er rett rundt hjørnet for å bli lansert. I tweetchaten kan du stille spørsmål dirkete til Anne-Marie Warris som er lede av standardiseringskomiteen som utvikler standarden.

2015-09-11

Mer om Tweetchat om nye ISO 14001 i dag fredag 11. september kl. 1430
 

For inspirasjon og informasjonsutveksling arrangeres det åpen internasjonal konferanse i Stockholm tirsdag 20. oktober 2015.

2015-07-30

Mer om Internasjonal konferanse om ISO 26000
 

ISO har lansert Final Draft International Standard: ISO/FDIS 14001 “Environmental management systems – Requirements with guidance for use”. Dette er siste steg på veien før den ferdig reviderte standarden publiseres.

2015-07-10

Mer om Ledelsessystem for ytre miljø – siste steg før nye ISO 14001 publiseres
 

I en uke har forskningsassistentene Victoria Stokke, Hans Henrik Marki og Helene Irgens Hov fått innføring i standardisering og jobbet med standarder for bærekraftig samfunnsutvikling hos Standard Norge. Alle tre er knyttet til et større forskningsprosjekt ved NTNU Bærekraft om bærekraftig samfunnsutvikling under ledelse av professor Annik Magerholm Fet. Helene Irgens Hov vil tilbringe store deler av sommeren hos Standard Norge.

2015-07-07

Mer om Forskningsassistenter fra NTNU Bærekraft på sommerjobb i Standard Norge
1 2 > »