2016

 

Virksomheter som satser på miljøledelse gjør gode innovative og bærekraftige innkjøp, og skaper lønnsomhet både for miljøet og egen bunnlinje. Det bekrefter innleggene fra konferansen "Miljøledelse 2016".

2016-11-24

Mer om Miljøledelse 2016: Framtidens konkurransekraft er knyttet til bærekraft
 

Det foreligger nå et nytt forslag om å revidere, reformulere og videreutvikle den internasjonale standarden ISO 25639:2008 Exhibitions, shows, fairs and conventions. Den består i dag av to deler for henholdsvis terminologi og måleparametere som grunnlag for statistikk.

2016-10-28

Mer om Revisjon av standarden for utstillinger, møter, oppvisning og events
 

Hvordan kan vi kombinere samfunnsansvar, slik dette er beskrevet i standarden ISO 26000 Veiledning for samfunnsansvar, med integrerte ledelsessystemer som ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000 og ISO 50001? Det er relevant å spørre hvordan disse standardene kan ses i sammenheng.

2016-10-28

Mer om Standarden for samfunnsansvar, ISO 26000, og ledelsessystemer
 

Miljøledelse 2016 arrangeres 22. november i Næringslivets Hus. Årets konferanse har tittelen "Miljøledelse som innovasjonsdriver". Dette er et årlig samarbeid mellom Standard Norge, NHO, Miljøfyrtårn, SIMLI og Oslo kommune.

2016-10-21

Mer om Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver
 

Standarden angir krav og retningslinjer til den som utfører eller bestiller turbiditetsmålinger for å kartlegge partikkelspredning ved tiltak og virksomheter i marint vann, brakkvann og ferskvann. Den er nå på høring fram til 15. oktober.

2016-09-21

Mer om Høring av forslag til Norsk Standard NS 9433 Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster
 

Per Arne Syrrist mottok søndag 28. august utmerkelsen «ISO Excellence Award» for måten han har ledet arbeidsgruppen og drevet frem utviklingen av ISO 14004 på. Utdelingen skjedde i forbindelse med ISO/TC 207s plenumsmøte i Seoul, Sør-Korea fra 25. august til 4. september 2016. Prisen ble delt ut av komitéleder Anne Marie Warris.

2016-08-30

Mer om Norsk leder for internasjonalt standardiseringsprosjekt blir hedret
 

Anskaffelser utgjør en vesentlig del av budsjettet i enhver organisasjon. Verden ville vært et bedre sted hvis alle anskaffelser ble gjort på en bærekraftig måte. En ny standard under utvikling, ISO 20400, tar sikte på å hjelpe organisasjoner nettopp med dette – og standarden er nå i sin siste fase før publisering.

2016-08-29

Mer om Standard for bærekraftige innkjøp på høring
 

Det er beregnet at skipsfarten kan spare opp til USD 30 milliarder i drivstoffkostnader i året og redusere CO2-utslippene med opptil 10 % med en ny ISO-standard, ISO 19030, som forventes publisert i løpet av 2016.

2016-07-01

Mer om Kostnadsbesparelser og reduserte utslipp av CO2 fra skip med ny standard
 

Da standarden ISO 26000 Retningslinjer for samfunnsansvar, ble lansert 1. november 2010, ble det opprettet et nettverk bestående av de nasjonale standardiseringsorganisasjonene. Nettverket skal gi innspill til ISOs sekretariat om utvikling og bruk av standarden.

2016-06-21

Mer om Samfunnsansvar - Hva skjer med ISO 26000?
 

Innleggene fra Standard Norges miljøkonferanse kan ses i opptak. Hør hva sentrale aktører i det grønne skiftet sier om standarder og grønn omstilling.

2016-05-13

Mer om Se videoene fra miljøkonferansen 3. mai!
1 2 > »