Blåskjell

Overvåking av miljøgifter i blåskjell – ny Norsk Standard på høring

Blåskjell lever av å filtrere plankton, og kan akkumulere miljøgifter fra vannet. Måling av miljøgiftkonsentrasjonen i blåskjell er en metode som brukes for å undersøke graden av forurensning i sjøvann. Vi har nå en ny standard, NS 9434 Vannundersøkelse - Overvåking av miljøgifter i blåskjell - Innsamling og prøvebehandling, på høring fram til 17. oktober.

Miljødirektoratet anbefaler overvåking av enkelte miljøgifter i blåskjell som en del av den tiltaksorienterte overvåkingen for industribedrifter. Ved noen bedrifter med utslipp til sjø finnes det ikke lokale populasjoner av blåskjell, og ved flere av disse blir det utplassert blåskjell midlertidig for å måle opptaket av miljøgifter. For å få sammenlignbare miljøgiftdata av god kvalitet, er det behov for en standardisert overvåkingsmetode for bruk av blåskjell. Dette er bakgrunnen for at forslaget til denne nye standarden er utarbeidet.

Aktuelle brukere av standarden er Miljødirektoratet, fylkesmennene, fylkeskommunene, industrivirksomheter med utslipp til marine vannforekomster, forskningsmiljøer og konsulenter som utfører overvåkingen.

Standarden angir krav og retningslinjer for bruk av stedegne og utplasserte blåskjell til overvåking av miljøgifter og omfatter:

  • utforming av overvåkingsprogram
  • innhenting av skjell for utplassering på områder uten stedegne skjell
  • utplassering av skjell
  • innsamling av utplasserte og stedegne skjell
  • prøvetakingsutstyr
  • transport, behandling og organisering av prøvemateriale
  • rapportering.

Behandling og organisering av prøvetatt materiale omfatter transport fram til prøveopparbeiding, åpning av skjellene, uttak av bløtdeler, fordeling av prøvematerialet i replikater og lagring. Standarden omfatter derimot ikke analyse av blåskjellene for de enkelte miljøgiftene eller preparering av prøvene for analysene.

Du kan få tilgang til høringsdokumentet via vår gratis tjeneste «Standarder på høring». Der kan du behandle, skrive ut høringsforslaget og gi dine kommentarer innen fristen som er 17. oktober.

For å få tilgang kreves det at du er registrert som bruker av systemet. (For å redusere antall brukernavn og passord, har vi samme brukerkonto på «Standarder på høring» som vi har i vår nettbutikk.) Dersom du ikke er registrert som bruker fra før klikker du først på «Registrer» og fyller inn nødvendige opplysninger i registreringsskjemaet. For å laste ned dokumentet må du klikke på "PDF-dokument. For å legge inn høringskommentarer må du bruke "les høringsforslag".

Dersom du har vanskeligheter med å få tilgang til høringssystem eventuelt i å laste ned forslaget, kan du kontakte prosjektleder Rolf Duus.

Sist oppdatert: 2017-09-01