2018 Nyheter

 

Hvilke muligheter og utfordringer har sirkulær plastemballasje? Hvilket ansvar har varehandelen? Og hvordan skal forbrukeren involveres? Dette var noen av temaene som ble tatt opp på et frokostmøte 11. desember. Der ble også det foreslåtte nye internasjonale standardiseringsprosjektet for sirkulær økonomi, presentert.

2018-12-11

Mer om Sirkulær økonomi for et mer bærekraftig samfunn
 

Standarden NS 9430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om periodisk innsamling og transport av avfall har vært i bruk siden 2002. Standarden ble sist revidert i 2013. Ved årsskiftet 2017/2018 var standarden ute på aktualitetsundersøkelse. Resultatet ble at standarden nå skal revideres.

2018-12-06

Mer om Revisjon av standarden for avfallskontrakter, NS 9430
 

I dag finnes enkelte standarder for rapportering på bærekraftige investeringer, men det finnes ingen felles, internasjonale standarder for bærekraftig finans, ansvarlige investeringer eller bærekraftig finansledelse. Dette ønsker standardiseringen nå å gjøre noe med.

2018-06-18

Mer om Bærekraftig finans og grønne fond
 

5. juni er Verdens miljødag. Temaet i år er "Bekjemp plastforurensning".

2018-06-05

Mer om Verdens miljødag – kampen mot plastforurensning
 

Et samfunn er først tilgjengelig når det fysiske miljøet er utformet slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta på felles samfunnsarenaer, jf. NOU 2005:8 om likeverd og tilgjengelighet. Den nye standarden NS 11036 kan bidra til at reiselivsopplevelser blir tilgjengelig for alle.

2018-05-11

Mer om Ny standard om likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser
 

Hva er en bærekraftig by og hva skal til for at samfunn og næringsliv drar i samme retning? På Miljøledelseskonferansen 13. mars inviterte Standard Norge og Oslo kommune til en egen sesjon om bærekraftig byutvikling. Her kan du finne presentasjonene fra sesjonen og lenke til de andre fra Miljøledelse 2018.

2018-03-19

Mer om Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019
 

Fyring i peis eller vedovn gir god varme i disse dager når «sibirkulda» har veltet inn over store deler av landet. Litt malurt i begeret er at svevestøv fra vedfyring er et miljøproblem.

2018-03-02

Mer om Fryser du i kulden, og fyrer du med ved?
 

Hva er en bærekraftig by og hva skal til for at samfunn og næringsliv drar i samme retning? På Miljøledelseskonferansen 13. mars inviterer Standard Norge og Oslo kommune til en spennende sesjon om bærekraftig byutvikling.

2018-02-21

Mer om Oslo 2019 – Europas miljøhovedstad: Mål og muligheter
 

13. mars inviterer vi til årets faglige møtepunkt for alle som jobber med miljøledelse og grønn vekst. Etter lunsj inviterer Standard Norge og Oslo kommune til sesjonen: "Oslo 2019 – Europas miljøhovedstad: Mål og muligheter».

2018-02-01

Mer om Miljøledelseskonferansen 2018: Grønn forretningsutvikling