Arendalsuka: Hvordan sikre sirkulær bruk av ressursene før batteribølgen tar oss

I samarbeid med Enters UiA og Eyde-klyngen inviterte vi til møte og debatt om sirkulær økonomi og gjenbruk av batterier 15. august. Her finner du presentasjoner og video fra arrangementet.

Presentasjoner

Ellers medvirket:

  • Benedikte Wrålsen, doktorgradsstipendiat, UiA
  • Christian Rosenkilde, chief engineer, Norsk Hydro
  • Hans Eric Melin, direktør, Circular Energy Storage
  • Tine Sundtoft, prosjektleder, Agder fylkeskommune
  • Torkil Vederhus, partisekretær, MDG
  • Torstein Sole-Gärtner, head of Offshore Marine Centre, Siemens
  • Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

 

Sist oppdatert: 2019-08-23