Debattdeltakerne Paul Chaffey (f.h.), Terje Lien Aasland, Lise Lyngsnes Randeberg og møteleder Ruth Astrid Sæter.
Møteleder Ruth Astrid Sæter (f.v) og Lise Lyngsnes Randeberg (Tekna), Terje Lien Aasland (Ap) og Paul Chaffey (H).

Arendalsuka: Smart samspill for smarte samfunn

I samarbeid med Tekna, ITS Norge, BuildingSMART Norge og Integra inviterte vi til diskusjon om smarte samfunn under Arendalsuka. Her finner du presentasjonene som ble holdt og video av arrangementet.

Mange sektorer og interessegrupper vil være med på det grønne skiftet, og mange byer og kommuner vil tilby innbyggerne smarte tjenester og løsninger. Over hele landet bygges det smart og smarte mobilitetsløsninger rulles ut. Men hvor smarte blir egentlig tjenestene dersom informasjonen ikke flyter sømløst mellom ulike systemer?

Se videoer:

Presentasjoner fra arrangementet:

Ellers medvirket:

  • Paul Chaffey (H), statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Terje Lien Aasland (Ap), andre nestleder, Næringskomiteen, Stortinget
  • Marit Brandtsegg, direktør transportavdelingen, Statens vegvesen
  • Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør, Statsbygg
  • Lise Lyngsnes Randeberg, president, Tekna
  • Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2019-08-23