Petroleum

 

Draft revision 2 of edition 5 of M-001 Materials selection is ready for second enquiry.

2014-01-08

Mer om Second enquiry M-001 Materials selection
 

This NORSOK standard defines the minimum functional requirements for design and construction of architectural components and equipment to be installed and used on offshore installations in the petroleum industry. The Petroleum Safety Authority Norway refers to the standard in their regulations. The standard is the basis for some 30 architectural packages to be delivered and installed on an offshore installation.

2013-12-20

Mer om NORSOK C-002 Architectural components and equipment – standard is now to be revised – input wanted
 

The 3 edition of NORSOK standard L-005 Compact flanged connections is released.

2013-12-19

Mer om New edition of NORSOK standard L-005
 

The draft of the NORSOK Standard U-100 Manned underwater operations, edition 4, December 2013 is released for comments.

2013-12-19

Mer om NORSOK U-100, Edition 4 is ready for comments
 

Et UD-prosjekt om petroleumsstandarder i Barentshavet følges opp i ISO.

2013-12-12

Mer om Internasjonale standarder for olje- og gassaktivitet i arktis
 

Som en videreføring av det internasjonale samarbeidsprosjektet Barents 2020 vil standarder for petroleumsnæringen spille en viktig rolle for å sikre en god og framtidsrettet forvaltning av de sårbare nordområdene.

2013-12-12

Mer om Økt innsats på HMS i Arktis
 

Det er foreslått å slette noen NORSOK standarder som i liten grad er i bruk. Vi ber om tilbakemelding på dette. I tillegg ber vi om tilbakemelding på en del standarder om i hvilken grad de brukes.

2013-12-12

Mer om NORSOK - spørsmål om å slette standarder
 

Hva skal til for at du vil oppnå enda mer effektiv bruk av NORSOK-standarder og andre standarder i arbeidet? I hvilke arbeidsprosesser er det interessant å integrere informasjon fra NORSOK og andre standarder? Hva slags “verdiøkende tjenester” vil det være aller viktigst for Standard Norge og Standard Online å tilby?

2013-12-12

Mer om Idémyldring knyttet til standarder for petroleum
 

M-630 Material Data Sheets for piping, versjon 6, er revidert.

2013-10-23

Mer om Ny utgave av NORSOK M-630
 

A new edition of NORSOK D-007 Well testing system, edition 2, September 2013, has been launched.

2013-09-30

Mer om New edition of NORSOK D-007