2012

 

Et UD-prosjekt om petroleumsstandarder i Barentshavet følges opp i ISO.

2013-12-12

Mer om Internasjonale standarder for olje- og gassaktivitet i arktis
 

Som en videreføring av det internasjonale samarbeidsprosjektet Barents 2020 vil standarder for petroleumsnæringen spille en viktig rolle for å sikre en god og framtidsrettet forvaltning av de sårbare nordområdene.

2013-12-12

Mer om Økt innsats på HMS i Arktis
 

Det er foreslått å slette noen NORSOK standarder som i liten grad er i bruk. Vi ber om tilbakemelding på dette. I tillegg ber vi om tilbakemelding på en del standarder om i hvilken grad de brukes.

2013-12-12

Mer om NORSOK - spørsmål om å slette standarder
 

Hva skal til for at du vil oppnå enda mer effektiv bruk av NORSOK-standarder og andre standarder i arbeidet? I hvilke arbeidsprosesser er det interessant å integrere informasjon fra NORSOK og andre standarder? Hva slags “verdiøkende tjenester” vil det være aller viktigst for Standard Norge og Standard Online å tilby?

2013-12-12

Mer om Idémyldring knyttet til standarder for petroleum
 

Forrige utgaver av standardene var fra juni 2003, men når har de kommet nye utgaver. Det er utgave nr. 2, datert oktober 2012.

2012-12-14

Mer om Ny utgave av NORSOK M-122 Cast structural steel og M-123 Forged structural steel
 

Den forrige utgaven av standarden var fra juli 1998, men nå er det kommet en ny. Det er utgave nr 3, datert desember 2012.

2012-12-14

Mer om Ny utgave av NORSOK D-001 Drilling Facilities
 

The NORSOK R-003 has been widely used for several years with very positive results. The standard is due for an update and a revision project is about to start.

2012-11-21

Mer om NORSOK R-003 Safe use of lifting equipment – standard is now to be revised – input wanted
 

A new edition of NORSOK N-004 Design of steel structures is now available for enquiry and comments.

2012-11-06

Mer om NORSOK N-004 Enquiry and comments
 


2012-09-28

Mer om Revised edition of NORSOK standard for ROV services is now available
 

Utgave 4 av NORSOK Z 015N Midlertidig utstyr er nettopp blitt ferdig. Det er den norskspråklige versjonen som er publisert.

2012-09-19

Mer om Ny, revidert utgave av Z-015N Midlertidig utstyr
1 2 3 > »