2014

 

NORSOK standards Z-006 Preservation and Z-007 Mechanical completion and commissioning are both put up for enquiry, and the deadline for comments is 2014-12-15.

2014-11-07

Mer om Z-006 and Z-007 for enquiry
 

The enquiry period of the draft version of the newly revised NORSOK U-001 Subsea Production systems, Edition 4, 2014, has been extended by two weeks to accommodate for additional requests.

2014-11-07

Mer om NORSOK U-001 - enquiry period extended by two weeks
 

For å gjøre valget av riktige standarder enklere for deg som jobber med HMS i petroleumsindustrien har vi nå satt sammen flere standardsamlinger som gir oversikt over de viktigste standardene. Alle standardene i samlingene kan abonneres på samlet eller hver for seg.

2014-11-06

Mer om Standardsamlinger for HMS-området
 

For litt over en uke siden var 66 eksperter fra sju land samlet i Tromsø for å diskutere bærekraftige standardiserte løsninger for internasjonal petroleumsvirksomhet i Arktis. Møtet var i regi av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, med Standard Norge som vertskap. Målet med møtet var å bli enige om rammene for innholdet og planer for det videre arbeidet med seks standarder for «Arctic Operations».

2014-11-06

Mer om Nye standarder for arktiske operasjoner i støpeskjeen
 

Denne uken har 66 eksperter fra sju land vært samlet i Tromsø for å diskutere bærekraftige standardiserte løsninger for internasjonal petroleumsvirksomhet i Arktis. Møtet har vært i regi av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, med Standard Norge som vertskap. Målet med arbeidet denne uken har vært å bli enige om rammene for innholdet og planer for det videre arbeidet med standardene.

2014-10-17

Mer om Internasjonalt samarbeid om seks nye standarder for arktiske operasjoner
 

NORSOK L-004 Piping fabrication, installation, flushing and testing (Edition 2, September 2010) is ready for systematic review.

2014-10-16

Mer om NORSOK L-004 is ready for review
 

Høringsfristen er forlenget til 15. november.

2014-10-02

Mer om R-003N Sikker bruk av løfteutstyr (utgave 3, 2014) - utvidet høringsfrist
 

The new NORSOK P-002 replaces P-001 and P-100.

2014-09-25

Mer om P-002 Process system design (Edition 1, August 2014)
 

The draft version of the newly revised NORSOK U-001, Subsea production systems, Edition 4, 2014, is ready for enquiry.

2014-09-17

Mer om NORSOK U-001 is ready for enquiry
 

ISO har opprettet en egen standardiseringskomité for «Arctic Operations», ISO/TC 67/SC 8, under russisk ledelse. Det årlige møtet i denne komiteen vil i år bli holdt i Tromsø, med Standard Norge som arrangør.

2014-09-11

Mer om Arktiske operasjoner – internasjonalt standardiseringsmøte i Tromsø
1 2 3 > »