2016

 

Standards Norway hosted the 2016 Plenary meeting of ISO/TC 67/SC 8 Arctic Operations on 17 November. 35 persons including ISO/TC 67/SC 8 management, convenors and delegates from Canada, Finland, France, Germany, Netherlands, Russia and Norway met in Oslo to encourage the finalisation of six standards for arctic operations. All standards are soon ready for enquiry (ISO/DIS stage).

2016-11-28

Mer om Standards on Arctic Operations soon ready for enquiry after meeting in Oslo
 

På anbefaling av NORSOK Ekspertgruppe N Structure, har Sektorstyret Petroleum besluttet å trekke tilbake NORSOK N-002, Rev. 2, 2010, Collection of metocean data. Dette gjøres fordi innholdet nå dekkes av en ny internasjonal standard (ISO).

2016-09-05

Mer om NORSOK N-002 Collection of metocean data trekkes tilbake
 

NORSOK M-506, Edition 3, June 2016 is now ready for industrial enquiry, with the deadline for comments 2016-09-15. This edition will, when approved and published, replace NORSOK M-506 Rev. 2, June 2005. All comments must be submit through "Standards for enquiry".

2016-07-15

Mer om NORSOK M-506 CO2 corrosion rate calculation model on public enquiry
 

With the initiative taken in 2013, a large number of revision projects were launched. The expert group Piping and Layout, EG-L, are now finalizing their projects, and L-002 and L-004 (edition 2016) are already published and available.

2016-07-12

Mer om All piping and lay-out standards are now revised
 

ISO/DIS 17781.2 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Test methods for quality control of microstructure of ferritic/austenitic (duplex) stainless steels, is now available for national inquiry. The deadline for comments 29 June 2016.

2016-06-17

Mer om National inquiry on ISO-standard on test methods for quality control of microstructure of ferritic/austenitic (duplex) stainless steels
 

This standard covers additional and optional technical requirements to ASME B31.3 for welding and weld inspection of piping systems in material types carbon steel with SMYS ≤ 360 MPa, SS type 316, type 6Mo, type 565, type 22Cr duplex and type 25Cr duplex, titanium grade 2 and copper-nickel alloys. This NORSOK standard superseeds M-601 from 2008.

2016-05-12

Mer om NORSOK M-601:2016 Welding and Inspection of piping is now published
 

- Standardiseringsarbeidet haster. Mer enn noen gang trenger vi å oppnå effektiviseringsgevinster. Dette sier Sturle Bergaas, vice president, Standardisation & Supply Chain Management i Statoil. Han innledet et seminar i Statoil Business Center 26. april som var en sjeldent stor anledning for alle som jobber med standardiseringsprosesser i Norge.

2016-05-09

Mer om Standardisering haster, mener Statoil-leder
 

Standardiseringsseminaret ble arrangert av Statoil i samarbeid med Standard Norge og ISO, moderorganisasjonen bak standardene, med overordnet tema «International standardization in the reliability technology and cost area".

2016-05-09

Mer om ISO-seminar i samarbeid med Statoil
 

Jean-Pierre Signoret ble gjort ære på av seminarleder Runar Østebø under seminaret i Statoil Business Center på Forus. Foran forsamlingen på rundt 75 deltakere fikk den franske pålitelighetseksperten et «ISO Certificate of Appreciation» som takk for 15 års innsats i det internasjonale standardiseringsarbeidet i ISO/TC67.

2016-05-09

Mer om Anerkjennelse til fransk nestor
 

Et konsulentfirma med en rekke klienter i oljeindustrien tviler på om bransjen har tatt godt nok innover seg behovet for forenkling og standardisering.

2016-05-09

Mer om Full trøkk på standardisering i petroleumsindustrien
1 2 > »