Full trøkk på standardisering i petroleumsindustrien

Et konsulentfirma med en rekke klienter i oljeindustrien tviler på om bransjen har tatt godt nok innover seg behovet for forenkling og standardisering.

To menn snakker med oljeplattform bak

På ONS, oljemessen i Stavanger, i 2014 leverte Bain & company et foredrag som Grete Rød hadde vært med å utarbeide. Der var standardisering og effektivisering tema, og Rød tror budskapet var bra timet ettersom oljeprisen allerede hadde begynt å falle. Likevel, store omveltninger tar tid.

- Responsen den gangen tydet på at mange var enig med oss i at mangel på standardisering var en viktig grunn til at oljeindustrien driver ineffektivt og dyrt. I dag er alle klar over at forenkling og standardisering er nøkkelen til kostnadseffektivisering, men jeg er ikke overrasket over å høre at disse prosessene går for seint, sier Grete Rød, som er manager i Bain & company, Oslo.Hun var ikke tilstede på Standard Norge-seminaret, men har lest Sture Bergaas’ uttalelser og mener han setter fingeren på noe viktig.

- Vi møter ofte folk både hos operatørene og i leverandørindustrien som beskriver sterke ingeniørkulturer som driver fram fordyrende løsninger. Disse miljøene kan bli tungen på vektskålen når viktige beslutninger skal tas. Den ekstra kostnaden ved å oppgradere eller skreddersy utstyr blir ikke tilstrekkelig vurdert opp mot nytten, eller verdien. Grete Rød bruker bilindustrien som et godt eksempel på hvor langsiktig man må jobbe for å få full effekt av forenkling og standardisering. Lastebilprodusenter som  Scania har jobbet systematisk med standardisering og modularisering i flere tiår for å komme dit de er i dag.

- Ikke bare har oljebransjen dårlig tid, den må samtidig være tålmodig.

Standardiseringsprosesser må foregå uavhengig av oljeprisnivå og sykluser. Selv om oljeprisen mot formodning skulle stige tilbake til gamle høyder, bør det likevel være fullt trykk på forenkling og standardisering, påpeker Grete Rød. Selv om petroleumsindustrien snakker mye om standardisering, tviler hun på om alle har tatt dette innover seg.

- Industrien trenger en mentalitetsendring. Det nytter ikke bare å redusere ratene til leverandørene, operatørene må åpne for partnerskap der målet er å samarbeide om nye design som kan standardiseres og/eller forenkles. Statoil er ikke alene her, vi opplever at en rekke andre oljeselskap engasjerer seg i slike prosesser. I tillegg virker utstyrsleverandørene genuint interesserte i slikt samarbeid med oljeselskapene, avslutter Bain-konsulenten.

(Av Sindre Bø)

Sist oppdatert: 2016-05-10