ISO-seminar i samarbeid med Statoil

Standardiseringsseminaret ble arrangert av Statoil i samarbeid med Standard Norge og ISO, moderorganisasjonen bak standardene, med overordnet tema «International standardization in the reliability technology and cost area".

Mann snakker fra talerstol

Ordstyrer for seminaret, Runar Østebø fra Statoil, er også leder av den aktuelle arbeidsgruppa i ISO, nemlig TC 67/WG4 «Reliability engineering and technology». Ved denne anledningen var fokuset satt på de to relevante standardene ISO 14224 «Reliability and maintenance data» (pågående revisjon) og ISO 19008 «Standard cost coding system» (under utvikling). 

- Denne typen større arrangement for slike tverrfaglige standarder har vi ikke hatt i Norge på 10 år. Når det jevnlig produseres og godkjennes nye standarder, er det viktig at de rette representantene fra industrien blir kjent med dem og tar dem i rett bruk i de respektive bedriftene. På denne måten kan standarder skape verdier, sier Østebø til Standard Norge. 

Målsettingen til Østebøs arbeidsgruppe er å etablere verdiskapende standarder i petroleumsnæringen, og visjonen er «globale standarder brukt lokalt over hele verden». 

Alt i alt samlet seminaret rundt 75 deltakere fra 40 ulike selskaper, universitet og myndigheter fra 6 ulike land. I de to påfølgende dagene benyttet Runar Østebøs arbeidsgruppe anledningen til å jobbe videre i komitemøter som Statoil var vertskap for denne gang. Her deltok representanter fra 9 ISO-medlemsland. 

- Det er helt klart ønskelig å ha flere slike samlinger på andre steder i Norge, også for andre standarder enn de som var tema denne gangen.

Notiser fra seminaret:

ISO 14224 har fått kallenavn «esperanto for erfaringsutveksling», altså et felles språk for pålitelighetsstyring. ISO 14224 får sin 3.versjon nå i 2016, og er også anerkjent utenfor oljebransjen som en velfungerende standard.

- Hensikten med en "reliability esperanto" er å gi basis for presis og effektiv kommunikasjon, og sørge for at folk snakker samme språk på tvers av selskaper – enten det er kvantitativ eller kvalitativ informasjon, poengterer Statoils Runar Østebø. 

ISO 19008 blir også kalt «bibelen i estimeringsfaget». Rune Hellem, Statoil, som er prosjektleder for ISO 19008, sier standarden er informativ, har god struktur og gir alle aktørene et felles begrepsapparat. - Slike standarder gjør det mye lettere å kommunisere internasjonalt, man unngår misforståelser og bidrar til å forstå kostnadsbildet bedre. Og den er et eksempel på en NORSOK-standard som gjennom en internasjonal standardiserings-prosess utvikles til en ny internasjonal ISO-standard i 2016.

HVA ER NORSOK: 40 års petroleumserfaring fra norsk sokkel er samlet gjennom NORSOK-standardene. Standard Norge har inngått en oppdragsavtale med eierne, Norsk Industri og Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund om forvaltning av disse nasjonale bransjestandardene.

75 NORSOK-standarder er fasiten for 2016. Målsettingen på norsk sokkel er å redusere investeringskostnadene med 50 prosent og driftskostnadene med 25 prosent blant annet gjennom å erstatte selskapsspesifikke krav med bransjestandarder. En britisk undersøkelse fra Norsk Standards søsterorganisasjon i Storbritannia viser at nesten 40 prosent av produktivitetsveksten i landet kan tilskrives standarder. Tiden for kostbare skreddersydde løsninger er med andre ord forbi. Bruk av felles standarder i petroleumsindustrien framheves både av Norsk olje og gass og Norsk Industri.

Konferansesal med folk

(Av Sindre Bø)

Sist oppdatert: 2016-05-10