Foreleserne på konferansen sitter på første rad

Standardisering haster, mener Statoil-leder

- Standardiseringsarbeidet haster. Mer enn noen gang trenger vi å oppnå effektiviseringsgevinster. Dette sier Sturle Bergaas, vice president, Standardisation & Supply Chain Management i Statoil. Han innledet et seminar i Statoil Business Center 26. april som var en sjeldent stor anledning for alle som jobber med standardiseringsprosesser i Norge.

To menn snakker

Runar Østebø, til høyre, var ordstyrer mens Sture Bergaas innledet seminaret om standardisering i petroleumsindustrien nylig, begge med sentrale roller i Statoil innenfor standardiseringsarbeidet.

«Kvalitet» og «kostnad» var stikkord for seminaret i Statoils hovedkvarter i Stavanger, som hadde Statoil og Standard Norge som vertskap i samarbeid med ISO. For Bergaas, som innledet seminaret, ble det en god anledning til å understreke hvor viktig standardiseringsarbeidet er.

- Vi må sette mer trykk på dette arbeidet og få opp implementeringshastigheten. Samlet sett for petroleumsbransjen går ikke standardiseringsprosessene raskt nok, sier Bergaas, som leder arbeidet med forenkling, standardisering og industrialisering (SSI) i Statoil.

Han er opptatt av å få standardene ut av komiterommene og inn i arbeidslivet, og peker på den viktige rollen Standard Norge spiller her.

- Dette må prioriteres. Vi må forvente at de respektive fagansvarlige i bedriftene kjenner internasjonale standarder og integrerer dem i den daglige driften. Vi er på full fart fra kostbar skreddersøm til mer effektive industrialiserte standarder hvor det ikke er rom for så mange spesifikke selskapsinterne krav som før.

En vei å gå

Sturle Bergaas legger ikke skjul på at oljeindustrien, inklusive Statoil, har en vei å gå for å bli industrialisert på linje med bilindustrien og maritime næringer.

- Særlig fra maritim sektor kan vi lære. Klassekravene i skipsbygging er gjenkjennbare for skipsverft over hele verden. Og fra flyindustrien kan vi hente mye kunnskap når det gjelder standardisering og sikkerhetstenkning, sier Bergaas. Utfordringen er å få opp tempoet. Det haster mer enn noen gang å oppnå effektiviseringsgevinster.

Når Bergaas sier dette, snakker han på vegne av både Statoil og petroleumsindustrien som sådan. Og standardiseringskravene gjelder lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Rom for innovasjon?

- Er det rom for innovasjon og nytenkning i et standardisert regime?

Absolutt, men innovative løsninger har en bedre framtid hvis de skapes innenfor gjeldende standard eller ender i en ny standard. Innovasjon og standardisering må gå parallelt. Hvis leverandørene kjenner og driver etter forutsigbare felles krav i industrien, så har de bedre forutsetninger for å produsere produkter og løsninger som raskere kan tas i bruk. På samme må vi som operatører lytte til leverandørene for å se hva de kan bidra med.

Et godt eksempel på standardiseringsgevinst som mange kjenner er behovet for felles mobiltelefonladere. Hvor dyrt og upraktisk er det ikke å ha flere ulike standarder i huset? Hvor mye mer veldrevet blir ikke familiebedriften hvis det fins en felles mobillader hjemme, i bilen og på hytta?

Trenger å se resultater

Overført til oljeindustrien er det mye å gripe fatt i. I Statoil er det satt trykk på standardiseringsarbeidet siden tidlig i 2014, altså før oljeprisen begynte å synke.

- Likevel går det ikke fort nok. Tempoet må som sagt opp. Å bli enige om nye standarder krever mange aktører som skal samhandle på tvers av landegrenser, og det tar tid. Er det noe vi ikke har mye av i oljeindustrien i dag, så er det tid. Leverandørene og operatørene trenger målbare effekter på bunnlinjen. Vi må se at standardisering finner sted, blir tatt i bruk og fører til økt lønnsomhet.

- Kan krav om standardisering og effektivisering gå på bekostning av sikkerheten?

- Målet er tvert imot. Vi går ikke på akkord med sikkerheten. Standardisering og forenkling kan bidra til å drive rimeligere, tryggere og mer bærekraftig.

Bergaas gir uttrykk for utålmodighet, men ikke bekymring.

- Jeg opplever et veldig sterkt driv i bransjen nå. Tiden er inne og riktig i forhold til oljeprisen. Men vi må finne bedre måter å samarbeide på som gir høyere tempo i dette arbeidet. Selv om myndighetene bidrar med samkjøring av standarder og regelverk, ligger ansvaret for å drive dette fram i industrien, og særlig operatørene.

(Av: Sindre Bø)

Flere saker fra seminaret

ISO-seminar i samarbeid med Statoil

Full trøkk på standardisering i petroleumsindustrien

Anerkjennelse til fransk nestor

Mann holder tale

Runar Østebø, Statoil

Sist oppdatert: 2016-05-10