Deler av plattformen Johan Sverdrup
Deler av plattformen Johan Sverdrup (foto: BO B. Randulff Woldcam, Equinor)

NORSOK M-101 Structural steel fabrication revideres

Gjeldende utgave av standarden er edition 5 fra oktober 2011. Arbeidet med neste utgave forventes å starte opp i andre kvartal 2019.

Sektorstyre Petroleum har godkjent et nytt mandat for å revidere NORSOK M-101 «Structural steel fabrication». Komiteen, SN/K 114/EG M, ledes av Mons Hauge fra Equinor.

Det skal settes ned en revisjonskomité som skal ledes av Hilda Fitje fra Equinor. Det er vanskelig å angi nøyaktig arbeidsbelastning, men ut fra tidligere erfaringer kan antas ett møte per måned, enten på nettbasert eller fysisk, over en periode på 2 år.

Etter endt revisjonsarbeid og publisering av standarden vil revisjonskomiteen ikke bli lagt ned, men bestå for å kunne kontaktes for eventuelle klarifiseringer til standarden. Dette vil i tilfellet kun skje via Standard Norge. 

Innspill til revisjonsarbeidet og interesse for å delta bes meldt på e-post til petroleum@standard.no innen 15. februar 2019. Merk gjerne meldingen med "Revisjon NORSOK M-101".

Sist oppdatert: 2019-01-11