Tjenester og innovasjon

 

Standard Norge har sekretariatet for en europeisk koordineringsgruppe knyttet til standardisering og universell utforming (CEN/BT/WG 213 Strategic Advisory Group on Accessibility (SAGA)). I den forbindelse er det nå mulig å melde seg som ekspert til arbeidet.

2014-01-15

Mer om Anbudsinnbydelse – Eksperter på området universell utforming
 

Standarder er viktige redskaper for universell utforming. Gjennom standarder kan vi sikre alle likeverdig tilgang til varer og tjenester. Nå lanserer Standard Norge fire nye norske standarder for universell utforming som skal bidra til en enklere hverdag for alle.

2013-11-12

Mer om Lansering: Standarder for et inkluderende samfunn
 

Standard Norges har utarbeidet en standard som skal bidra til likeverdig tilgang til tjenester, både når det gjelder de fysiske rammene rundt tjenesteutøvelse og for selve utøvelsen.

2013-06-27

Mer om Standard for likeverdig tilgang til tjenester er lagt ut på høring
 

Nordic Innovation har en utlysning på prosjekter som viser sammenhengen mellom standarder og innovasjon.

2013-06-10

Mer om Standarder som verktøy for suksess - standarder og innovasjon
 

En rekke internasjonale studier viser at vi gjerne rekrutterer personer som er ganske like oss selv. Ofte stoler vi på magefølelsen.

2013-05-07

Mer om Standard bidrar til åpne rekrutteringsprosesser
 

Opptak og presentasjoner fra foredragene på temadagen er tilgjengelige for alle som ønsker å se nærmere på det som skjedde.

2013-04-17

Mer om Nett-tv fra temadag om vakt og renhold
 

I en artikkel fra den uavhengige tenketanken European Policy Centre omtales behovet for en ny tilgjengelighetslov i EU, og standardisering spiller en sentral rolle.

2013-03-21

Mer om Europeiske tilgjengelighetslov under utvikling – standardisering sentralt
 

Standard Norge, Norsk Kommunalteknisk Forening, Difi og Virke arrangerer gratis temadag om gode anskaffelsesprosesser for vakt- og renholdstjenester.

2013-03-19

Mer om Temadag 15. april: Vakt og renhold
 

For ikke lenge siden kom Standard Norge med en Norsk Standard for Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Det er flott og en god begynnelse. Samtidig er det noen utfordringer jeg gjerne vil få frem i lyset.

2012-10-12

Mer om "Mitt frihetsverktøy er blitt standardisert"
 

ISO har gitt ut den internasjonale standarden for ledelinjer: ISO 23599:2012 Assistive products for blind and vision-impaired persons – Tactile walking surface indicators.

2012-08-14

Mer om Taktile ledelinjer
1 2 3 4 5 6 7 8 > »