2011

 

Jernbanen er en viktig del av offentlig transport i Europa og flere standarder for å sikre universell utforming er nå på gang i CEN.

2011-05-31

Mer om Universell utforming på jernbane