2012

 

Hver femte person har vanskeligheter med å reise, viser tall fra EU. Mangel på tilgjengelighet til transport kan være en stor barriere for mange, og kan få konsekvenser for tilgang til arbeid, utdanning og sosialt liv.

2012-05-23

Mer om Reiser skal tilrettelegges for alle
 

Standard Norge og Samferdselsdepartementet inviterer til lansering av den nye elektroniske veiledningen for universell utforming i reisekjeden, reisekjeden.no, onsdag 23. mai kl. 0945-1130. Vi avslutter med lunsj og ettersnakk.

2012-05-15

Mer om Lansering av reisekjeden.no