2013

 

I dag lanserte Standard Norge og Vegdirektoratet en ny internasjonal standard for trafikksikkerhet, NS-ISO 39001.

2013-10-08

Mer om Ny internasjonal standard skal bidra til færre ulykker i trafikken
 

Den internasjonale standarden NS-ISO 39001 for trafikksikkerhet skal bidra til å forebygge alvorlige hendelser i trafikken. Standarden er relevant for alle typer transportvirksomheter, både offentlige og private, store og små.

2013-10-08

Mer om NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet
 

I Norge har vi en nullvisjon når det gjelder drepte og hardt skadde i vegtrafikken, og innen 2024 skal antallet reduseres til 500.

2013-09-05

Mer om Internasjonal standard for trafikksikkerhet lanseres 8. oktober
 

Området transport og logistikk er prioritert av norske myndigheter og har stor internasjonal oppmerksomhet.

2013-07-26

Mer om Ny komité for transporttjenester
 

Oslo Economics AS og Universell utforming AS har evaluert Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. Fire sentrale virkeområder i handlingsplanen er evaluert hvorav ett er standardisering.

2013-03-22

Mer om Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming
 

EUs forordning om rettigheter for busspassasjerer trådte i kraft i EUs medlemsland 1. mars 2013.

2013-03-04

Mer om Ny forordning om rettigheter for busspassasjerer