Internasjonal standard for trafikksikkerhet lanseres 8. oktober

I Norge har vi en nullvisjon når det gjelder drepte og hardt skadde i vegtrafikken, og innen 2024 skal antallet reduseres til 500.

Carl Bernerkrysset, Oslo.Skal vi få til dette, er vi avhengige av at de som kjøper og leverer transporttjenester jobber systematisk med trafikksikkerhet i egen virksomhet.

Nå har vi fått en internasjonal standard på trafikksikkerhet som skal bidra til å forebygge alvorlige hendelser i trafikken, og vi ønsker alle interesserte velkommen til lanseringsseminar.

NS-ISO 39001 er et verktøy for å bygge sikkerhetskultur i en virksomhet og beskriver konkret hva som kreves av et styringssystem for vegtrafikksikkerhet. Mange land har allerede tatt standarden i bruk, og nå står Norge for tur.

Vegdirektoratet og Standard Norge inviterer til lansering av NS-ISO 39001 for trafikksikkerhet:

 • Tirsdag 8. oktober, kl. 0900-1200, Statens vegvesen Oslo/Akershus (Bryn Eiendom), Auditoriet, Østensjøveien 32, Oslo. Det blir registering og kaffe fra kl. 0830 og lunsj fra. ca. kl. 1115

Bli med på lanseringen, og få med deg informasjon om standarden, hva den skal bidra til og hvordan den er tenkt brukt!

Program
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen vil ønske den nye standarden velkommen og motta et rykende ferskt eksemplar fra adm. direktør i Standard Norge, Trine Tveter. Det vil bli en nærmere presentasjon av standarden, ulike innlegg fra sentrale aktører i transportnæringen, og vi avslutter med en lett lunsj.

 • Velkommen v/ adm. direktør Trine Tveter, Standard Norge
 • Vegdirektoratet ønsker den nye standarden velkommen, v/ vegdirektør Terje Moe Gustavsen
 • Presentasjon av NS-ISO 39001 v/ spesialrådgiver Hans Wahlstrøm, Vegtilsynet og fagdirektør Finn Harald Amundsen, Vegdirektoratet
 • Bruk av standarden – hva tenker bransjen? v/ kvalitetssjef Ola Næve, Nettbuss Midt-Norge og distriktsleder Ketil Nystrøm, Trygg Trafikk i Finnmark
 • Veien videre
  • Hvorfor og hvordan sertifisere etter NS-ISO 39001 v/ revisjonsleder Harald Schjølberg, TI Sertifisering
  • Standard Norges oppfølging av NS-ISO 39001 v/ prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge
 • Spørsmål og avrunding
 • Lett lunsj og ettersnakk

 

 

Arrangementet er kostnadsfritt, og vi har et begrenset antall plasser. Vi oppfordrer alle gjester til å reise kollektivt! Nærmeste T-banestasjon er Brynseng (linje 1, 2, 3 og 4).

 

Påmelding
Påmelding til lansering av NS-ISO 39001 for trafikksikkerhet.

Gå til produktinformasjonen for NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet - Krav med brukerveiledning

Se også mer informasjon på fagsiden om trafikksikkerhet.

Sist oppdatert: 2013-12-06