Ny internasjonal standard skal bidra til færre ulykker i trafikken

I dag lanserte Standard Norge og Vegdirektoratet en ny internasjonal standard for trafikksikkerhet, NS-ISO 39001.

Kristine Eiken Sortland og Ola Næve fra NettbussStandarden som er utgitt på norsk, skal ta trafikksikkerhetsarbeidet i Norge et hakk videre.

Nettbuss Midt-Norge er det første selskapet i Skandinavia som er sertifisert etter den nye standarden.

-Vi har lenge ønsket oss dokumentasjon på trafikksikkerhetsarbeidet vårt og satser på at standarden vil bli et konkurransefortrinn i kommende bussanbud, sa kvalitetssjef Ola Næve i Nettbuss Midt-Norge under lanseringsseminaret.

Bygger sikkerhetskultur
NS-ISO 39001 er et verktøy for å bygge sikkerhetskultur i en virksomhet og beskriver konkret hva som kreves av et styringssystem for vegtrafikksikkerhet. 55 land har i fellesskap utarbeidet standarden, og mange har allerede tatt den i bruk. Nå står Norge for tur.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen understreket i sin innledning at trafikksikkerhet i økende grad handler om det å ha gode styringssystemer. Han mener at standarden er et godt verktøy for å forebygge ulykker i trafikken og håper at mange norske virksomheter vil ta den i bruk.

Standarden er relevant for alle typer transportvirksomheter, både offentlige og private, store og små. De som ønsker å dele sine erfaringer om den nye standarden, kan nå delta i en egen norsk komite i regi av Standard Norge.

FAKTA: NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet

NS-ISO 39001, skal bidra til å forebygge alvorlige hendelser i trafikken.

Kravene i standarden omfatter bl.a. en kartlegging av brukere og interessenter og hvilke behov de har, organisasjonens oppgaver og de ansattes roller, ansvar og myndighet. Krav til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosesser er også en viktig del av standarden.

Kravene er generelle og skal kunne brukes av alle organisasjoner uavhengig av hvilken oppgave de har innen vegtrafikksikkerhet og hvor i verdikjeden organisasjonene er.

NS-ISO 39001 inneholder også en kortfattet veiledning om kravene. Standarden er skrevet slik at den skal kunne brukes sammen med andre standarder for styringssystemer, f.eks. ISO 9001 for kvalitetsstyring og ISO 14001 for miljøstyring.

Mer informasjon
Prosjektleder i Standard Norge, Guri Kjørven, tlf. 67 83 86 41, e-post gkj@standard.no

Se presentasjonene fra lanseringsseminaret:

Bilde: Fra venstre Kristine Eiken Sortland i Nettbuss og Ola Næve i Nettbuss Midt-Norge.

Produktinformasjon NS-ISO 39001.

Sist oppdatert: 2013-12-06