2014

 

Transportbransjen er lite tilfreds med at viktige premisser for dagens anbudsordninger for persontransport varierer mellom fylkeskommunene. Dette er dårlig miljøpolitikk, fordyrer innkjøp av busser og gir en dårlig utnyttelsesgrad av kjøretøyene. Nå etterspør bransjen standardiserte krav til anbud mellom fylkeskommuner og transportører.

2014-12-16

Mer om Effektivisering av persontransport – felles nasjonale krav til busser
 

Standard Norge har igangsatt arbeid med en nasjonal standard for passasjerrettigheter, i regi av standardiseringskomite for universell utforming og persontransport.

2014-11-24

Mer om Ny standard for operasjonalisering av passasjerrettigheter og persontransport
 

Standard Norge har igangsatt arbeid med en Norsk Standard for utøvelse av tjenester innenfor offentlig transport.

2014-11-24

Mer om Ny standard for universell utforming og transporttjenester
 

Standard Norge har igangsatt arbeid med en standard for universell utforming av busser.

2014-11-19

Mer om Standard for universell utforming av busser
 

Standard Norge hadde stand på Transport- og logistikkonferansen 2014 som fant sted på Gardermoen 20. og 21. oktober. Standen hadde mange besøk og interessen var stor fra publikum når det gjaldt Standard Norges satsing på ulike sider av transportområdet, fra sporing av varer til persontransport.

2014-10-21

Mer om Standard Norge på plass på Transport og logistikk 2014
 

8. og 9. oktober arrangerte Deltasenteret en fagsamling om universell utforming av knutepunkter i Trondheim. Standard Norge var der og presenterte ny komité for universell utforming av persontransport.

2014-10-10

Mer om Universell utforming av persontransport - ny standardiseringskomité presentert
 

Standard Norge arrangerte 21. august et informasjonsmøte i forbindelse med oppstart av ny standardiseringskomite for universell utforming innenfor persontransport.

2014-08-29

Mer om Ny standardiseringskomite for universell utforming og persontransport