2015

 

Administrasjonsselskapene for kollektivtransport i de nordiske hovedstedene har gjennom prosjektet Nordic Bus samarbeidet om å utvikle en felles veiledning for innkjøp av busser. NHO Transport ønsker mer standardisering på området.

2015-12-18

Mer om NHO Transport etterlyser felles funksjonelle krav til busser
 

Onsdag 19. august arrangerte Standard Norge med samarbeidspartnere et frokostmøte i serien Standard Morgen om den internasjonale standarden NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet. Det viser seg at bruken av standarden er økende blant aktørene i transportbransjen.

2015-08-24

Mer om Trafikksikkerhet med ISO 39001
 

Med bakgrunn i et forslag fra Bellona og Jotun, ble det i 2013 opprettet et nytt standardiseringsprosjekt i ISO for å utarbeide internasjonale standarder for hvordan man systematisk kan måle økt drivstofforbruk på skip når skroget og propellen gror til. Nå er tre standarder under utvikling og disse forventes å bli sendt på høring en gang over sommeren.

2015-06-26

Mer om Måling av endring i ytelse for skrog og propeller
 

17. mars 2015 ble det arrangert et oppstarts- og informasjonsmøte i Standard Norge for en ny standardiseringskomité, SN/K 560, som skal utarbeide nasjonal standard for busser. Det var bred deltakelse på møtet, med representanter fra busselskaper, produsenter, aktører innenfor gass og miljø, interesseorganisasjoner og fylkeskommuner.

2015-03-20

Mer om Standardisering for effektiv persontransport – oppstart av ny komité
 

26. februar var Standard Norge invitert til møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet for å diskutere utfordringer mht. felles nasjonale krav til bussmateriell i Norge gjennom standarder.

2015-02-27

Mer om Standard Norges møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet
 

Bakgrunn for opprettelse av komiteen SN/K 560 Effektivisering av persontransport, som har fått ansvaret for prosjektet, er at viktige premisser for anbudene for persontransport i stor grad varierer mellom fylkeskommunene og fører til ulikeartede krav og mangel på forutsigbarhet.

2015-02-24

Mer om Oppstartsmøte for nytt standardiseringsarbeid knyttet til nasjonale krav til busser
 

Trafikksikkerheten kommer først i Nettbuss Midt-Norge. Derfor er selskapet sertifisert etter den standarden for veisikkerhet NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet - Krav med brukerveiledning.

2015-01-13

Mer om Suksesshistorie: Trygghet på veien