2017 Nyheter

 

Juridisk rådgiver i Ruter fremhever standarden som et sentralt verktøy ved bestillinger fra ulike operatørselskaper.

2017-12-13

Mer om Ruter benytter standarden for universell utforming av busser som grunnlag for konkurranseutlysninger
 

Bør transporten av temperaturregulerte pakker standardiseres? Før Standard Norge skal avgi sin stemme til ISO, inviterer vi aktørene i logistikk-kjeden til å komme med innspill.

2017-11-17

Mer om Vi ønsker din mening om ny internasjonal standard for kjøletransport
 

Mandag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overrakt en ny standard for innkjøp av busser. Standarden gjør det mulig å spare inntil 200.000 kroner per buss, mener importørene.

2017-10-16

Mer om Samferdselsministeren ønsker busstandard velkommen
 

I dag har Norge nesten 100 forskjellige bussvarianter, og busser som er innkjøpt i et fylke kan ofte ikke brukes i et annet, fordi kravene til bussene er forskjellige. En ny Norsk Standard for busser som lanseres mandag 16. oktober, kan gi betydelige samfunnsbesparelser. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil være til stede under lanseringen.

2017-10-13

Mer om Standardisering gir mer kollektivtrafikk for pengene
 

De siste årene har skipsfartsnæringen vært igjennom store endringer. Det har vært gjort mye for å gjøre sjøfarten smartere, mer miljøvennlig og mer energieffektiv. Det ingen ventet, var at dette arbeidet ikke bare gir økonomiske gevinster, men også fører til økt oppmerksomhet rundt tjenester i skipsbyggingsindustrien.

2017-09-28

Mer om Grønnere på bøljan blå med energieffektivisering
 

Fylkeskommunene eller tilhørende administrasjonsselskaper stiller ulike krav til teknisk utforming av busser. Seteavstand, gulv, dører etc. varierer fra fylke til fylke. Nå lanserer vi en ny Norsk Standard med felles nasjonale krav til busser, og inviterer til markering 16. oktober kl. 0900. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil innlede.

2017-09-28

Mer om Lansering av ny Norsk Standard for busser
 

En ny serie med standarder bidrar til at flere kan bruke tog. Felles europeiske krav gir større forutsigbarhet for togpassasjerer som vil reise i og mellom europeiske land, men som i dag nøler med å reise fordi de er usikre på tilgjengeligheten.

2017-08-25

Mer om Lettere å bruke tog i hele Europa for personer med funksjonsnedsettelser
 

Digitalisering av transport er økende. Selvkjørende biler, busser og båter finnes allerede, men for å få tatt disse i bruk må kjøretøyene og veinettet, trafikkskilt og annen infrastruktur kunne kommunisere med hverandre. Internasjonale standarder utvikles for intelligente transportsystemer (ITS) slik at denne kommunikasjon blir mulig, samtidig som standardene sørger for at krav til sikkerhet blir ivaretatt.

2017-06-16

Mer om Hvordan blir morgendagens kjøretøy og veier?
 

Tog, t-bane, trikk og tunge kjøretøyer er de vanligste kildene til sjenerende vibrasjoner, spesielt i boliger. Flytrafikk kan også gi sjenerende lydinduserte vibrasjoner i enkelte situasjoner. Standarden, NS 8176, handler om måling av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og opplevelse av vibrasjoner. Standarden er nå revidert, og 31. mai arrangerte vi et frokostmøte i forbindelse med høringen på standarden og her kan du se presentasjonene som ble holdt.

2017-06-06

Mer om Måling av vibrasjoner i bygninger fra landbasert samferdsel
 

Mange eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har problemer med å benytte offentlig transport. Standard Norge lanserer tre norske standarder som skal bidra til å løse noen av disse utfordringene. God og klar informasjon til alle reisende er et av hovedkravene som er nedfelt i standardene.

2017-05-02

Mer om Nå kan det bli enklere for alle å bruke offentlig transport
1 2 > »