Buss med passasjerer som går om bord
Bilde: Fotogruppa Sollerudstranda skole/ Standard Norge

Lansering av ny Norsk Standard for busser

Fylkeskommunene eller tilhørende administrasjonsselskaper stiller ulike krav til teknisk utforming av busser. Seteavstand, gulv, dører etc. varierer fra fylke til fylke. Nå lanserer vi en ny Norsk Standard med felles nasjonale krav til busser, og inviterer til markering 16. oktober kl. 0900. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil innlede.

Bransjen har operert med inntil 100 forskjellige bussmodeller. Det er dårlig samfunnsøkonomi.

Den nye norske standarden NS 11050 Persontransport - tekniske og funksjonelle krav til busser skal forenkle og effektivisere anbudsprosessene og bidra til at miljøvennlige løsninger og energibærere prioriteres.

Tid: 16. oktober kl. 0900-1130 (NB. Nytt tidspunkt!)
Sted: NSB-konsernet, Schweigaards gate 23, Oslo

Program
Under lanseringen vil det bli innlegg fra ulike interessegrupper, og du får høre:

  • Jacob Mehus, adm. dir., Standard Norge ønsker velkommen og overrekker standarden til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
  • Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister
  • Tore Lillemork, teknisk direktør, Bilimportørenes Landsforening
  • Bjørnar Klausen, gruppeleder plan og utvikling samferdsel, Kollektivtrafikkforeningen/ Nordland fylkeskommune
  • Merete Knain, seniorrådgiver, ENOVA
  • Jofri Lunde, næringspolitisk sjef, NHO Transport

Påmelding

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Dersom du melder deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat. Vi oppfordrer alle deltakere til å ta kollektivtransport.

Det er kostnadsfritt å delta på arrangementet.

Les mer om den nye norske standarden for busser (nyhetssak i forbindelse med høringen) 

Sist oppdatert: 2017-10-12