Tog på stasjonen
Foto: Sollerudstranda skole

Lettere å bruke tog i hele Europa for personer med funksjonsnedsettelser

En ny serie med standarder bidrar til at flere kan bruke tog. Felles europeiske krav gir større forutsigbarhet for togpassasjerer som vil reise i og mellom europeiske land, men som i dag nøler med å reise fordi de er usikre på tilgjengeligheten.

En serie på ni europeiske standarder for tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser som reiser med jernbane er fastsatt som norsk standard. Disse gjelder for persontransport med tog i Norge som i andre europeiske land. 

Krav for tilgjengelig persontransport på tog

Standardene er ikke krav til universell utforming, som gjelder alle passasjerer, men stiller krav til tilgjengelighet for passasjerer med nedsatt funksjonsevne. Samlingen av standarder består av fire hovedstandarder som dekker området tilgjengelig utforming av jernbanemateriell for passasjerer med funksjonsnedsettelser.

De fire hovedstandardene er delt opp i ni deler:

NS-EN 16584 dekker så vel infrastruktur som rullende materiell innen jernbanetransport og omfatter tre standarder:

 • NS-EN 16584-1 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Generelle krav - Del 1: Kontrast.
 • NS-EN 16584-2 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Generelle krav - Del 2: Informasjon.
 • NS-EN 16584-3 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Generelle krav - Del 3: Egenskaper for optikk og friksjon

NS-EN 16585 er en standard for rullende materiell, herunder utstyr og komponenter om bor i jernbanevogner. Denne omfatter også tre standarder:

 • NS-EN 16585-1 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 1: Toaletter
 • NS-EN 16585-2 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 2: Elementer for å sitte, stå og bevege seg
 • NS-EN 16585-3 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 3: Korridorer, passasjer og innvendige dører

NS-EN 16586 dekker rullende materiell. Den har to delstandarder:

 • NS-EN 16586-1 Jernbane - Utforming for personer med funksjonsnedsettelser - Tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet på rullende materiell - Del 1: Trinn for av- og påstigning
 • NS-EN 16586-2 Jernbane - Utforming for personer med funksjonsnedsettelser - Tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet på rullende materiell - Del 2: På- og avstigningshjelp

NS-EN 16587 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Krav til hindringsfrie ruter for infrastruktur, stiller krav til infrastruktur.

Nærmere beskrivelse av standardene

De enkelte standardene stiller krav til rullende materiell og til infrastruktur for å sikre bedre tilgjengelighet.

 • NS-EN 16584-1 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Generelle krav - Del 1: Kontrast. Standarden stiller krav til ulike elementer i den jernbanebaserte reisekjeden for å sikre tilgjengelighet; herunder belysning, kontraster, respons, taktil respons, piktogrammer, krav til sklisikkerhet, gjennomsiktige hindringer samt formidling av visuell og akustisk informasjon. Kravene er kun relatert til passasjerer med nedsatt funksjonsevne og forutsetter en normalsituasjon når det gjelder status for rullende materiell og for infrastrukturen.
 • NS-EN 16584-2 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Generelle krav - Del 2: Informasjon. Standarden stiller krav i forbindelse med kontraster (veifinning osv.) bl.a. i tilknytning til parkeringsplasser, billettering, informasjonsskranker og annet; informasjon i form av muntlig informasjon, skriftlig informasjon, taktil informasjon og piktogrammer. Informasjonskrav gjelder også varsel om farer i forbindelse med plattformer, sporkrysning osv. om plasser for rullestoler, dører og toaletter, plassering av førstehjelpsutstyr og annet på ulike steder i vognene.
 • NS-EN 16584-3 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Generelle krav - Del 3: Egenskaper for optikk og friksjon. Standarden tar opp krav til gjenskinn på maling og lakk på togmateriell, gulvoverflater, belysning, plattformkanter og varsling av fare, sporkrysninger og annet. For togvogner stilles krav til merking av dører inne i vognene, belysning, ombordstigningsmateriell som ramper, flyttbare trapper osv., testing av glidemotstand, samt krav til rapportering av tester.
 • NS-EN 16585-1 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 1: Toaletter. Standarden tar opp spesifikke krav til toaletter, herunder standard jernbanetoaletter og universelt utformede toaletter, definert som toaletter som kan brukes av alle passasjerer, herunder for eksempel bevegelseshemmede. Kravene omfatter kontraster mellom for eksempel toalett og bakgrunn, dørbredder, håndtak, skilting, høyde på servant og toalett, fri plass på gulvet til snusirkler og annet.
 • NS-EN 16585-2 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 2: Elementer for å sitte, stå og bevege seg. Denne standarden stiller krav til seter, motstående seter, håndtak og armlener, stolper og andre hjelpemidler til å holde seg fast, skilting av prioriterte seter, plasser for rullestol og innvendige håndlister i vogner med trapper eller i smale korridorer og annet.
 • NS-EN 16585-3 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 3: Korridorer, passasjer og innvendige dører. Denne standarden tar opp krav i forbindelse med døråpninger og dører mellom vogner og til toaletter, krav til kraft som må brukes for å åpne dørene, dørbredder i vogner og til passasjer mellom vogner, krav til trappetrinn i togvogner som er utstyrt med innvending trapp, terskler, samt krav til testing.
 • NS-EN 16586-1 Jernbane - Utforming for personer med funksjonsnedsettelser - Tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet på rullende materiell - Del 1: Trinn for av- og påstigning. Denne standarden stiller krav til trapper som benyttes til på- og avstigning, herunder kantlister, sklisikkerhet, dimensjoner, samt krav til testing.
 • NS-EN 16586-2 Jernbane - Utforming for personer med funksjonsnedsettelser - Tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet på rullende materiell - Del 2: På- og avstigningshjelp. Denne standarden stiller krav til hjelpemidler for på- og avstigning på tog, herunder hjelpemidler permanent plassert på plattformer, hjelpemidler plassert på tog, ramper og dimensjoner på slike, heiser montert i togvogner, og krav til testmetoder.
 • NS-EN 16587 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Krav til hindringsfrie ruter for infrastruktur. Standarden tar opp krav til reiseruter med jernbane for at passasjerer med funksjonsnedsettelser skal kunne benytte de samme rutene som andre ved hjelp av tiltak som separate heiser eller ramper for å komme til samme plattform, tilgengelige inngangspartier, informasjonsskranker, informasjonssystemer med både visuell og auditiv informasjon, assistanse, toaletter og venteområder, horisontal og vertikal kommunikasjon; krav til  dører og gulv, belysning og annet som er tatt opp i dybden i de andre standardene.

Ønsker du mer informasjon om de nye standardene, kan du kontakte Standard Norges prosjektleder Rudolph Brynn.

Sist oppdatert: 2017-08-29

NOK 775,00 (eks. mva)

Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Generelle krav - Del 1: Kontrast

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Generelle krav - Del 2: Informasjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Generelle krav - Del 3: Egenskaper for optikk og friksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 1: Toaletter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 2: Elementer for å sitte, stå og bevege seg

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 3: Korridorer, passasjer og innvendige dører

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jernbane - Utforming for personer med funksjonsnedsettelser - Tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet på rullende materiell - Del 1: Trinn for av- og påstigning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Jernbane - Utforming for personer med funksjonsnedsettelser - Tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet på rullende materiell - Del 2: På- og avstigningshjelp

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang