Personer som går av og på en buss
(Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Ruter benytter standarden for universell utforming av busser som grunnlag for konkurranseutlysninger

Juridisk rådgiver i Ruter fremhever standarden som et sentralt verktøy ved bestillinger fra ulike operatørselskaper.

Ruter AS er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruter avgjør takster og rutetilbud for T-bane, trikk, buss og ferjer i de to fylkene, som deretter bestilles fra ulike operatørselskaper.

Ved slike bestillinger er det viktig at det foreligger klare krav som både bestiller og leverandør kan forholde seg til. Fra 2017 er den nye norske standarden for universell utforming av busser, NS 11031, et sentralt verktøy for dette, uttaler juridisk seniorrådgiver i Ruter, Svend Erik Wandaas.

Wandaas var tidligere komitéleder for standardiseringskomiteen SN/K 556, som utarbeidet til sammen tre standarder på området universell utforming og persontransport. I tillegg til busstandarden var det en som omhandler passasjerrettigheter (NS 11032) og for transportrelaterte tjenester (NS 11033).

Standardiserte krav gir bedre brukeropplevelse
I dag møter mange passasjerer utfordringer blant annet fordi det er ulike krav til busser i fylkeskommunene. Det kan være vanskeligheter med på- og avstigning eller at bussruten ikke annonseres eksternt, slik at synshemmede har problemer med å vite om de tar riktig buss. For å sikre alle en trygg bruk av kollektivtransporttilbudet er det derfor nødvendig med standardiserte krav.

Norsk Standard for busser
Busstandarden, NS 11031 Universell utforming - Persontransport - Krav til utforming av busser, tar opp krav til rutegående busser av forskjellige klasser, herunder bybusser, forstadsbusser og ekspressbusser, slik at alle passasjerer har likeverdig tilgang til dem. Kravene til bussutforming ivaretar passasjerer med ulike utfordringer, som for eksempel allergi, nedsatt syn, hørsel, kognisjon og bevegelse, og passasjerer med barnevogn eller tung bagasje.

Sist oppdatert: 2017-12-13

NS 11031:2017

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Universell utforming - Persontransport - Krav til utforming av busser

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang