Trailere sett ovenfra
Foto: Nigel Tadyanehondo/ Unsplash

Vi ønsker din mening om ny internasjonal standard for kjøletransport

Bør transporten av temperaturregulerte pakker standardiseres? Før Standard Norge skal avgi sin stemme til ISO, inviterer vi aktørene i logistikk-kjeden til å komme med innspill.

I de senere år har det vært en betydelig vekst i etterspørsel etter temperaturstyrte kjøletransporttjenester. Det er forventet at etterspørsel etter denne type tjenester vil øke. Som svar på dette, har Japan spilt inn forslag til en ny ISO-standard for temperaturstyrt kjøletransport (se video).

Denne standarden spesifiserer krav til bestemmelse og drift av indirekte, temperaturstyrte kjøletransporttjenester for kjølepakker, (som kan inneholde temperaturfølsomme varer som mat, planter, kjemiske produkter og kosmetikk) for landtransport med kjølebiler.

Den omfatter alle kjølte leveringstrinn fra mottaket (kvittering) av en kjølt pakke fra leverandøren av leveringsservicen og helt frem til levering på den angitte destinasjonen, inkludert mellomliggende overføring av kjølepakker mellom kjølebiler og via geografisk ruting.

Denne standarden inneholder også krav til ressurser, operasjoner og kommunikasjon til tjenesteleverandører. Den er beregnet for bruk av kjøleleverandører.

Følgende inngår ikke i standarden:

  • Denne standarden dekker ikke krav til kjølte pakker for levering via transportmåter som fly, skip og tog. 
  • Standarden dekker heller ikke særskilte krav til kjølepakker som kan transporteres i omgivelsestemperaturer som inneholder egne kjølematerialer (f.eks. isemballasje og er omgitt og lukket av forseglet termisk beskyttende emballasje som skaper et eget kjølt klima. Imidlertid kan disse typer kjølepakker transporteres gjennom en kjøletransport-tjeneste. 
  • Den dekker ikke direkte kjølt budtjeneste, hvor kjølepakker hentes fra leverandøren av leveranser og transporteres direkte til en mottaker uten transittoverføring. 
  • Den dekker ikke krav til kvalitet eller måling av temperaturen på innholdet i de kjølepakker som leveres, men stiller krav til kjøleleverandøren som bærer dem. 
  • Den dekker ikke transporten av medisinske løsninger eller medisinsk utstyr.

Si din mening

Standard Norge skal avgi sin stemme til ISO og inviterer nå aktørene i logistikk-kjeden til å komme med innspill. Har du et spørsmål eller en mening om dette arbeidet, ta kontakt med Standard Norges prosjektleder, Lars Erik Jensen.

Sist oppdatert: 2017-11-17