Forslag og nye standarder

Denne oversikten omfatter nye standarder, standarder på høring og tilbaketrukne standarder fra Standard Norge. Den gjelder både nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid.

Forslag og nye standarder per 2020-01-29

Oversikten vises som en rapport i pdf-format. Rapporten omfatter alle standardiseringsprosjekter der høringsfristen ikke er overskredet, nye standarder og andre standarddokumenter som er fastsatt de to siste månedene.

Alle publikasjonene er angitt med hvilken språkversjon de kan fås i (no = norsk og en = engelsk). Revisjon eller tilbaketrekking av eksisterende Norsk Standard er angitt der det er aktuelt.

Dersom du ønsker å bestille en eller flere standarder i oversikten, kan de bestilles i nettbutikken. Bruk søkefeltet på toppen av nettsiden. I nettbutikken vil du også finne litt mer informasjon om hver enkelt standard.

Oversikten er bransjeinndelt etter den såkalte ICS-inndelingen (internasjonalt klassifiseringssystem). Oversikten er bygd opp på følgende måte innenfor hver ICS-kode:

  • Standardforslag til høring - nasjonale
  • Standardforslag til høring - europeiske (CEN)
  • Standardforslag til høring - internasjonale (ISO)
  • ISO-standarder
  • CEN Workshop Agreements
  • Tekniske spesifikasjoner og tekniske rapporter fra CEN
  • Tekniske spesifikasjoner og tekniske rapporter fra ISO
  • Fastsatte norske standarder
  • Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder
  • Tilbaketrukne norske standarder

Sist oppdatert: 2020-01-29