EU-/EØS-nettverk

Til tross for intensjonen om fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital innenfor EØS-området er det ikke alltid at det indre marked fungerer problemfritt. Europakommisjonen har derfor etablert et EU/EØS-nettverk, SOLVIT, som har som oppgave å bistå bedrifter og privatpersoner som støter på problemer når de er i kontakt med statsforvaltningen i et EØS-land.

I Norge er det Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som har ansvaret for det norske SOLVIT-senteret.

SOLVIT-senteret har følgende kontaktinformasjon:
Nærings- og fiskeridepartement
Postboks 8014 Dep.
0030 Oslo

mailto:solvit-norway@nhd.dep.no

Du kan også finne informasjon om Solvit på regjeringen.no.

Informasjon om EU og EØS kan også fas ved henvendelse til Entreprise Europe Network, www.bedriftieu.no.

Sist oppdatert: 2017-02-28