Harmoniserte standarder

En del EU-direktiv og forordninger utarbeides etter "ny metode" - The New Legislative Framwork (tidl. New Approach), for lettere å kunne harmonisere tekniske krav til visse produktgrupper. Metoden går ut på at det lages rammedirektiv eller forordning på utvalgte produktområder med overordnede krav til helse, miljø og sikkerhet, som produktene skal oppfylle.

Innholdet i direktivene skal innarbeides i det enkelte EU/EFTA-lands nasjonale lovverk, mens forordningene skal implementeres som egen nasjonal lov eller forskrift. På grunn av EØS-avtalen må direktivene og forordningene også innføres i Norge.

Harmoniserte standarder i Norge

Vi oppdaterer hvert kvartal en rapport med alle harmoniserte standarder knyttet til "Ny metode"-direktivene/forordningene.

Siste rapport: Harmoniserte standarder fra CEN 2019-12-02

(Obs. Av tekniske grnner er side to i fila ikke helt korrekt. Den lister også opp tre direktiv/forordninger som ikke er ny metode. Det gjelder kosmetikk, plantevernmidler og REACH. Harmoniserte standarder til disse direktivene/forordningene er derimot ikke tatt med i fila.)  

Merk også at det finnes harmoniserte standarder utarbeidet til direktiv/forordninger som ikke er ny-metode, f.eks. det generelle produktsikkerhetdirektivet og direktivet for tilgjengelighet til offentlige nettsider. Disse er ikke med i denne oversikten fordi produktene ikke skal CE-merkes. 

Kort forklaring til rapporten

Rapporten utgis i pdf-format. De harmoniserte standardene presenteres per direktiv eller forordning i henhold til opplysninger offentliggjort i Official Journal (EUs "lysningsblad") og websidene til EU-kommisjonen. Rapporten inneholder ikke elektrotekniske standarder som utvikles av CENELEC og utgis i Norge av NEK.

Alle standardene er angitt med hvilken språkversjon de kan fås i (no = norsk og en = engelsk). Det tas forbehold om prisendringer.

Noen steder i kolonnen for pris står det "Ikke Gyldig". Det betyr at vi har utgitt en ny versjon av standarden, men det er fortsatt en tidligere versjon som er den harmoniserte standarden. Også utgåtte versjoner av standarder er tilgjengelige. Du kan gjøre et søk på nettsiden, og når du får opp søkeresultatet, haker du av for "  

Dersom et direktiv/forordning ikke er med i rapporten, betyr det at det ikke finnes noen harmoniserte standarder enda.

Hvem har ansvaret i Norge?

Er du interessert i å vite noe om ansvarlig norsk tilsynsorgan, nasjonal fagmyndighet og nasjonal forskrift er det laget en egen oversikt over dette knyttet til det enkelte direktivet eller forordningen. 

Oversikt hos EU-kommisjonen

Du kan også finne informasjon om "ny metode" på EU-kommisjonens nettside for New Legislative Framework.

Sist oppdatert: 2019-12-02