Mann sitter foran en laptop
Nytt e-læringskurs spesielt rettet mot forbrukere, miljøorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner (foto: Nicolas Tourrenc)

Nytt e-læringsverktøy om standardisering skal sikre framtidsrettede standarder

Standarder er viktig for samfunnet og bidrar til et sikrere hverdagsliv. I Europa har lovgiverne brukt standarder for å støtte implementering av regulering og politikk, også på områder av viktighet for samfunnsinteresser. Det er derfor viktig at representanter for samfunnsinteressene engasjerer seg og deltar i standardiseringen.

Tre organisasjoner har en spesifikk rolle i å bringe fram samfunnsbehovene i både europeisk og globalt standardiseringsarbeid:

  • ANEC – den europeiske forbrukerstemmen i standardisering
  • ECOS – den europeiske miljøorganisasjon i standardisering
  • ETUC – den europeiske fagbevegelsen

ANEC, ECOS og ETUC har sammen med de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC utviklet et interaktivt e-læringsprogram som gir målrettet informasjon om standarder og standardiseringsprosessen i Europa og litt om det som skjer nasjonalt og globalt.

Kurset inneholder flere moduler for å lære brukerne om standarder, utviklingen av standarder og rollen forbrukere, arbeidstakerorganisasjoner og miljøorganisasjoner har i denne prosessen. Den beskriver viktigheten av at samfunnsinteresser engasjerer seg i standardiseringsarbeidet for å forbedre, styrke og gi legitimitet til det europeiske standardiseringssystemet.

Følg kurset og finn ut mer om hvorfor standarder er relevant for deg, og hvordan du kan delta i standardiseringsarbeidet til nytte for oss alle. Kurset er på engelsk. For å få best utbytte av kurset anbefaler vi at du bruker nettleseren Chrome.

Kurset finner du ved å følge lenken: www.standards4all.eu

Mer informasjon om standardisering knyttet til forbrukere, miljøorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner kan du finne på nettsiden til CEN og CENELEC.

Sist oppdatert: 2019-03-12