Mennesker rundt et bord
Deltakerne i standardiseringskomiteer består av representanet fra markedsaktørene (foto: Nicolas Tourrenc)

Komiteer

Standardiseringsarbeidet er organisert i prosjekter som styres av standardiseringskomiteer. Nasjonalt er det ett nivå av komiteer. Internasjonalt organiseres arbeidet i tekniske komiteer med underliggende arbeidsgrupper, og det er i arbeidsgruppene innholdet i standardene utarbeides. Oppgaven til de nasjonale komiteene er enten å utarbeide nasjonale standarder eller å følge internasjonalt standardiseringsarbeid.

De som følger internasjonalt standardiseringsarbeid, omtales gjerne som "speilkomiteer" i Standard Norge eller "normkomiteer" i Norsk Elektroteknisk Komite.

SN/K 1 (komité 1) er for eksempel betegnelsen på en komité i Standard Norge. NEK/NK 1 (normkomité 1) er tilsvarende betegnelse i NEK.

Til venstre er det lenker til en samlet oversikt over alle nasjonale komiteer i henholdsvis Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite. En del av komiteene er beskrevet med blant annet mandat.

Du kan finne reglene for arbeidet i Standard Norges komiteer på sidene våre som omhandler standardisering.

De fleste fagområdene våre har direkte lenker til relevante nasjonale komiteer.

Sist oppdatert: 2014-01-24