Komiteer - Standard Norge

Dette er en oversikt over de nasjonale standardiseringskomiteene til Standard Norge. Komiteene utarbeider nasjonale standarder og/eller følger arbeidet i europeiske og internasjonale standardiseringskomiteer og omtales da som speilkomiteer.

Tabellen kan sorteres etter nummer eller tittel. Klikk på kolonnoverskriften for å endre sorteringen.


Nummer Tittel
SN/K 001 Akustikk
SN/K 526 Akuttmottak
SN/K 111 Aluminium
SN/K 068 Aluminiumkonstruksjoner
SN/K 122 Anestesi- og respirasjonsutstyr
SN/K 404 Anleggsdelstabell til NS 3420
SN/K 411/AG 1 Anleggselementer - NS 3420 Del BB
SN/K 420 Anleggsgartnerarbeider - NS 3420 Del K
SN/K 279 Arbeid i tau
SN/K 508 Arbeidsplassluft
SN/K 281 Arbeidspsykologiske tjenester
SN/K 004 Areal- og volumberegninger av bygninger
SN/K 291 Arealberegninger
SN/K 089 Armeringsstål
SN/K 174 Automatiseringssystemer og integrering
SN/K 178 Automatisk identifikasjon og datafangst
SN/K 128 Avfall
SN/K 543 Avfallshåndtering
SN/K 085 Avløp og drenering
SN/K 060 Banevarer til tak og sperresjikt
SN/K 250 Bank og finansielle tjenester
SN/K 104 Barneprodukter
SN/K 224 Belegningsprodukter og kantstein
SN/K 185 Beskrivelsesspråk
SN/K 007 Betong og betongkonstruksjoner
SN/K 421 Betongarbeider - NS 3420 Del L
SN/K 009 Betongprodukter
SN/K 529 BIM Objektbibliotek
SN/K 032 Bioenergi
SN/K 115 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr
SN/K 500 Biologisk mangfold
SN/K 102 Bioteknologi
SN/K 347 Brann- og sikkerhetstjenester
SN/K 011 Brannalarmsystemer
SN/K 015 Brannsikkerhet i bygninger
SN/K 546 Brukermedvirkning på området IKT
SN/K 257 buildingSMART - BIM
SN/K 537 buildingSMART Dataordbok
SN/K 135 Bygg- og anleggmaskiner
SN/K 284 Byggblankett for underentreprise i forbrukerforhold
SN/K 282 Byggevirksomhet
SN/K 513 Byggherreforskriften
SN/K 034 Bygningers energiytelse
SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg
SN/K 030 Bygningers varmeisolering
SN/K 025 Bygningsautomasjon
SN/K 403 Bygningsdelstabell
SN/K 411/AG 2 Bygningselementer - NS 3420 Del BE
SN/K 230 Bygningsenergidirektivet
SN/K 524 Bærekraftige arrangementer
SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfunn
SN/K 544 CO2-fangst og -lagring
SN/K 258 Coaching
SN/K 166 Datakommunikasjon
SN/K 419 Dekke- og banearbeider - NS 3420 Del J
SN/K 225 Demontering, hulltaking, sanering m.m
SN/K 023 Destruktiv prøving
SN/K 504 Dokumentasjon av oppdrett av laks og ørret
SN/K 517 Drift av byggverk
SN/K 510 Drift av utendørs idrettsanlegg og friluftsanlegg
SN/K 287 Driftsinspektører
SN/K 130 Dyrefeller
SN/K 157 Dyrkingsmedier
SN/K 125 Dyrkingsmedier
SN/K 027 Dører, vinduer, skodder, beslag og påhengsvegger
SN/K 139 Edelmetall
SN/K 254 ehandel og elektroniske forretningsprosesser
SN/K 411/AG 3 Elektro - NS 3420 Del BH
SN/K 189 Elektroniske prosesser og rutiner (EPR)
SN/K 344 Elektrotekniske installasjoner i boliger
SN/K 432 Elkraft- og teleinstallasjoner - NS 3420 del W og X
SN/K 147 Emballasje
SN/K 295 Energiledelse og tilhørende tjenester
SN/K 530 Energisparekontrakter
SN/K 143 Ergonomi
SN/K 538 Estetisk kirurgi
SN/K 088 Fallsikring
SN/K 226 Fasilitetsstyring
SN/K 014 Faste slokkesystemer
SN/K 285 FDV-dokumentasjon
SN/K 217 Fiskekvalitet
SN/K 278 Fiskeri og akvakultur
SN/K 070 Fluidteknikk
SN/K 156 Flytende oppdrettsanlegg
SN/K 412 Forberedende ytelser - NS 3420 Del C
SN/K 263 Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova
SN/K 235 Fot- og benvern
SN/K 170 Fredede bygg og anlegg
SN/K 162 Frukt, grønt og planter
SN/K 346 Fukt i bygninger
SN/K 506 Fyrverkeri
SN/K 176 Geografiske informasjonssystemer
SN/K 066 Geoteknisk prosjektering
SN/K 081 Geotekniske laboratorie- og feltundersøkelser
SN/K 062 Gips og gipsbaserte produkter
SN/K 241 Gjengede rørdeler av kobberlegeringer
SN/K 133 Gjødsel
SN/K 270 Grafiske symboler
SN/K 415 Grunnarbeider - NS 3420 Del F
SN/K 416 Grunnarbeider - NS 3420 Del G
SN/K 163 Grunnlagsstandarder IKT
SN/K 521 Grunnvannsbrønner til vann- og energiforsyning
SN/K 542 Grønn IT
SN/K 352 Grønne tak
SN/K 169 Handels- og kontordokumenter
SN/K 120 Helseinformatikk
SN/K 525 Helsetjenester
SN/K 074 Herdeplasttanker
SN/K 106 Hjelpemidler for funksjonshemmede
SN/K 297 Hjulkjetting
SN/K 182 Hydrogenteknologi
SN/K 099 Hydrometri
SN/K 514 Håndverkertjenesteloven
SN/K 036 Idrettsdekker og tribuner
SN/K 121 Ikke-aktivt medisinsk utstyr
SN/K 058 Ikke-destruktiv prøving
SN/K 187 Ikke-elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder (ATEX)
SN/K 083 Ildsteder og skorsteiner
SN/K 116 In vitro diagnostikk
SN/K 177 Informasjon og dokumentasjon
SN/K 512 Innovasjonsstyring
SN/K 175 Intelligente transportsystemer (ITS)
SN/K 268 ISO 9001 i helsesektoren
SN/K 148 ISO-containere og vekselbeholdere
SN/K 428 Isolering, tetting og tekking - NS 3420 Del S
SN/K 171 IT Sikkerhet
SN/K 345 IT-komité for eblanketter
SN/K 405 IT-komiteen for NS 3420
SN/K 184 Jernbane
SN/K 140 Jord- og skogbruksmaskiner
SN/K 134 Jordkvalitet
SN/K 063 Jordskjelvlaster
SN/K 507 Kiropraktortjenester
SN/K 199 Klassifikasjon av avfall
SN/K 518 Klassifikasjon i BAE-sektoren
SN/K 532 Klimaspor for sjømat
SN/K 101 Kobber og kobberlegeringer
SN/K 350 Kontrakt for uavhengig kontroll etter plan- og bygningsloven
SN/K 271 Kontrakter skogfaglige tjenester
SN/K 516 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider
SN/K 266 Kosmetikk
SN/K 269 Kraftstasjonsutstyr
SN/K 048 Kraner og andre løfteinnretninger
SN/K 119 Kuldeanlegg
SN/K 261 Kulturminner
SN/K 533 Kulturminner - tap og skade
SN/K 280 Kundesentertjenester
SN/K 056 Kvalifikasjon av entreprenører
SN/K 547 Kvalitet på hvalkjøtt
SN/K 501 Kvalitet røye
SN/K 149 Kvalitetsstyring
SN/K 215 Lagring av miljøprøver
SN/K 515 Landbasert akvakulturanlegg for fisk
SN/K 348 Laster på konstruksjoner
SN/K 155 Levende lys
SN/K 052 Levetid for bygninger
SN/K 511 Livssykluskostnader for byggverk
SN/K 503 Luftfartssikkerhet
SN/K 136 Luftkvalitet
SN/K 519 Luftkvalitet - Måling av støvnedfall
SN/K 249 Lys og belysning
SN/K 186 Læringsteknologi
SN/K 037 Løfteinnretninger
SN/K 411/AG 6 Løfteinnretninger, rullende fortau og småvaretransportører - NS 3420 Del BQ
SN/K 429 Maler- og beleggarbeider - NS 3420 Del T
SN/K 107 Maskinsikkerhet
SN/K 137 Mat og mattrygghet
SN/K 113 Medisinsk utstyr, kvalitet og nomenklatur
SN/K 535 Merking av fiskekasser
SN/K 219 Merking av husdyr
SN/K 425 Metallarbeider - NS 3420 Del P
SN/K 246 Metallbelegg
SN/K 026 Metalliske plassbygde tanker
SN/K 047 Midlertidig utstyr på byggeplass
SN/K 264 Miljødataprogrammet
SN/K 255 Miljøoppfølgingsprogram
SN/K 505 Miljøovervåking - Kulturlag
SN/K 222 Miljøovervåking av matfiskanlegg
SN/K 223 Miljøstandardisering BAE-næringen
SN/K 127 Miljøstyring
SN/K 181 Miljøtekniske grunnundersøkelser
SN/K 265 Miljøterminologi
SN/K 146 Mindre fartøy
SN/K 012 Mobilt slokkeutstyr
SN/K 427 Montasje- og innredningsarbeider - NS 3420, del R
SN/K 172 Multimedia
SN/K 423 Murarbeider - NS 3420 Del N
SN/K 019 Møbler
SN/K 298 Nanoteknologi
SN/K 061 Naturstein
SN/K 343 Naturstein og natursteinsprodukter
SN/K 401 NS 3420 - Redaksjonskomiteen
SN/K 534 Nye juridiske samarbeidsformer
SN/K 131 Næringsmiddelmaskiner
SN/K 117 Offshore containere
SN/K 502 Omsorgsboligtjenester
SN/K 118 Optikk
SN/K 221 Oseanografi
SN/K 545 Osteopatitjenester
SN/K 051 Overflatebeskyttelse og korrosjon
SN/K 209 Oversettelsestjenester
SN/K 154 Papir og papirmasse
SN/K 435/AG 2 Parker og grøntanlegg - NS 3420 Del ZZ
SN/K 353 Passiv brannbeskyttelse av byggverk
SN/K 044 Pbl-blankettutvalg - byggesak
SN/K 540 Personalledelse
SN/K 188 Person-ID
SN/K 273 Personinformasjonsflyt i utdanning
SN/K 038 Persontransport
SN/K 114 Petroleumsindustri
SN/K 138 Plast
SN/K 084 Plastrør
SN/K 256 Produktkataloger og nomenklaturer
SN/K 180 Programmeringsspråk
SN/K 167 Programvare- og systemutvikling
SN/K 402 Prosjektdokumenter bygg og anlegg
SN/K 290 Prosjektering og rådgivning
SN/K 286 Prosjektledelse
SN/K 355 Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg
SN/K 123 Pumper
SN/K 064 Pålitelighet
SN/K 192 Påvirkningsfaktorer
SN/K 110 Redningssystemer
SN/K 522 Referansekomité for vann, avløp og sanitær
SN/K 210 Regnskapsdokumenter
SN/K 054 Renhold
SN/K 536 Ressursstyring
SN/K 073 Revisjon av NS 3472
SN/K 410 Rigging og drift - NS 3420 Del A
SN/K 239 Risiko
SN/K 227 Risikoanalyse brann
SN/K 430 Rør- og sanitærinstallasjoner - NS 3420 Del U
SN/K 204 Samfunnsansvar
SN/K 211 Samfunnssikkerhet
SN/K 296 Samfunnssikkerhet BAE
SN/K 205 Samsvarsvurdering
SN/K 228 Sikkerhetsglass
SN/K 208 Sikkherhetstjenester
SN/K 242 Sjøteknikk og skipsbygging
SN/K 096 Skip og marin Teknologi
SN/K 539 Skjønnhetspleietjenester
SN/K 240 Skruer og muttere
SN/K 142 Slam
SN/K 216 Sluttseddel - fiskeri og oppdrett
SN/K 434 Spesielle tekniske installasjoner og anlegg - NS 3420 Del Y
SN/K 193 Sporbarhet av skjell
SN/K 165 Språkressurser - Tegnsett - Terminologi
SN/K 283 Standard informasjonselementer i ByggSøk-plan
SN/K 220 Standardkontrakt - miljødata
SN/K 276 Standardkontrakt for grøntanlegg
SN/K 108 Sterilisering av helseprodukter
SN/K 541 Stillaser
SN/K 244 Støpejern
SN/K 075 Stål og stålprodukter
SN/K 072 Stålkonstruksjoner
SN/K 232 Stålkonstruksjoner
SN/K 076 Stålkonstruksjoner - Utførelse
SN/K 245 Ståltråd
SN/K 067 Sveising
SN/K 150 Tanker for transport av farlig gods
SN/K 031 Tannhjul
SN/K 109 Tannpleie
SN/K 411/AG 7 Taubaneinstallasjoner for persontransport - NS 3420 Del BS
SN/K 092 Tegneregler
SN/K 151 Tekniske og fysikalske størrelser og enheter
SN/K 059 Tekniske tegninger og toleranser
SN/K 105 Tekstiler
SN/K 433 Tele, data og automatisering
SN/K 144 Terminologi og språkressurser
SN/K 183 Termisk sprøyting
SN/K 259 Tilgjengelige reiselivsmål
SN/K 024 Tilrettelegging av bygninger
SN/K 005 Tilslag
SN/K 292 Tilstandsanalyse av byggverk
SN/K 251 Totalentrepriser
SN/K 233 Totalunderentrepriser
SN/K 161 Transporttjenester
SN/K 267 Tre- og trebaserte materialer
SN/K 095 Tre og trebaserte materialer. Holdbarhet
SN/K 094 Trebaserte platematerialer
SN/K 082 Trekonstruksjoner
SN/K 077 Trekonstruksjoner
SN/K 093 Trekonstruksjoner
SN/K 039 Trykkpåkjent utstyr
SN/K 274 Trykkpåkjent utstyr
SN/K 097 Tømmer, skurlast og behandlet trelast
SN/K 426 Tømrerarbeider - NS 3420 Del Q
SN/K 413 Undersøkelser, registrering og kontroll - NS 3420 Del D
SN/K 212 Universell utforming - symboler og piktogrammer
SN/K 520 Universell utforming av IKT
SN/K 531 Universell utforming av tjenester
SN/K 289 Universell utforming av uteområder
SN/K 509 Utforming og drift av flytende oppdrettsanlegg
SN/K 229 Utsetting, oppmåling og toleranser på byggeplass
SN/K 238 Utstyr for brannvesenet
SN/K 124 Utstyr i kontakt med mat
SN/K 349 Vaktmestertjenester
SN/K 098 Vannforsyning
SN/K 153 Vannkvalitet
SN/K 160 Vedlikehold
SN/K 214 Vedlikehold av håndsklokkere
SN/K 236 Vegutstyr
SN/K 435/AG 1 Veier og plasser - NS 3420 Del ZB
SN/K 248 Veileder til DAK-manual. Datategninger bygg
SN/K 528 Veitrafikksikkerhet
SN/K 017 Veksthus
SN/K 100 Ventilasjon og inneklima
SN/K 431 Ventilasjonsinstallasjoner - NS 3420 Del V
SN/K 431/AG 1 Ventilasjonstekniske systemer - NS 3420 Del BM
SN/K 527 Verdistyring
SN/K 158 Vernehjelmer
SN/K 159 Vernetøy
SN/K 293 Vibrasjoner og bygningsskader
SN/K 002 Vibrasjoner og støt
SN/K 260 Visuelle dypvannsundersøkelser
SN/K 173 XML, EDIFACT og distribuerte anvendelser
SN/K 234 Øyevern
SN/K 152 Åndedrettsvern

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)