SN/K 098 Vannforsyning

Deltakerne i den norske standardiseringskomiteen SN/K 098 Vannforsyning følger og deltar i arbeidet i følgende europeiske (CEN) og internasjonale (ISO) komiteer:

Dersom du ønsker mer informasjon om den norske standardiseringskomiteen SN/K 098 eller ønsker å delta kan du ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)